Úvod Medžugorje Aktuality z Medžugorje poslství pro Ivana 1. září 2017
poslství pro Ivana 1. září 2017 4.9.2017

I dnes jako každý den po setkání s Pannou Marií, chtěl bych i vám popsat toto setkání. I dnes přišla Panna Maria radostná a veselá a všechny nás na počátku pozdravila svým mateřským pozdravem - pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. A potom se po nějaký delší čas se vztaženýma rukama zde modlí nad námi všemi. Modlí se i nad vámi všemi přítomnými nemocnými. A potom řekla: „Drahé děti, i dnes vás chci znovu vyzvat, abyste se v této době zvláště modlily na moje úmysly, za moje plány, které chci uskutečnit svým příchodem. Modlete se, drahé děti, a buďte vytrvalí v modlitbě. Matka se modlí za vás všechny a za vás všechny se přimlouvá u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu.“ Potom nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním, požehnala všechno co jste vy přinesli k požehnání a potom jsem jí doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny a zvláště všechny nemocné. Potom se určitou dobu Panna Maria modlí nad námi všemi a potom se vzdálila do nebe ve znamení světelného kříže s pozdravem - Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje!

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]