Úvod Medžugorje Aktuality z Medžugorje Poselství prostřednictvím vizionáře Ivana z 9. dubna 2018
Poselství prostřednictvím vizionáře Ivana z 9. dubna 2018 18.4.2018

Dnes večer se v Medžugorji rozšířila zpráva, že bude ve 22 hodin zjevení Panny Marie pro vizionáře Ivana. K Modrému kříži se sešlo mnoho věřících. Po zjevení vizionář Ivan sděloval to nejdůležitější : Dnes večer k nám Panna Maria přišla velmi radostná a šťastná. Pozdravila nás všechny svým mateřským pozdravem: Pochválen buď ježíš, drahé děti moje. Potom Panna Maria pokračovala, modlila se se vztaženýma rukama nad námi nadevšemi, zvláště nad přítomnými nemocnými. A potom Panna Maria řekla: „Drahé děti moje, dnes vás zvláště vyzývám, abyste upustily od pomíjejícnosti světa, který vás stále víc a více vzdaluje od lásky mého Syna, rozhodněte se pro mého Syna, přijměte jeho slova a žijte je. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu!“ Potom nás Panna Maria všechny požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše to, co jste přinesli k požehnání. Potom jsem jí já doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště všechny vás přítomné nemocné, vaše úmysly, vaše přání. Matka se modlí za vás všechny a přimlouvá se před svým Synem. Potom Panna Maria odcházela za modlitby ve světle kříže a rozloučila se pozdravem: Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]