Poselství z Garabandalu

Poselství z Garabandalu

  • formát: DVD PAL 4:3, délka: 54 minut

Dramatická povaha garabandalských událostí a proroctví poukazuje na důležitost a naléhavost poselství předaných v současné době. Česká verze byla zhotovena ve spolupráci s garabandalským centrem v New Yorku.

Blahoslavená Panna Maria se v posledních dvou stoletích zjevila mnohokrát. Žádné z těchto zjevení však nelze porovnat s událostmi, které se staly v Garabandalu. Katolická Církev zatím k pravosti zjevení nezaujala konečné oficiální stanovisko. V roce 1991 místní biskup požádal Vatikán o uznání pravosti zjevení. Události se však opravdu staly. Tento film je dokumentem o nich. Videozáznam byl vyroben společností The Workers of Our Lady of Mount Carmel, P. O. Box 606, Lindenhurst, New York, 11757 0606, USA. Česká verze vznikla ve spolupráci s Centrem VÉRITÉ

  • Cena: 280 Kč

 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]