Úvod Medžugorje Zjevení Panny Marie Farnost Medžugorje

Farnost Medžugorje

pohled na Medžugorje

Medžugorská farnost se skládá ze sedmi vesniček (dnes se uvádí jen pět, protože vesničky do sebe prorůstají). Nacházejí se v Bosně-Hercegovině asi 25 km západně od Mostaru, čili směrem k mořskému pobřeží. Název Medžugorje pochází od toho, že vesničky jsou mezi horami, čili jde o místo mezihoří. O farnosti Medžugorje jsou nejstarší dochované zmínky z roku 1599. Za turecké nadvlády většina již založených farností zanikla, teprve kolem roku 1830 františkáni křesťanství obnovili. Starý farní kostel pocházel z roku 1897. Nový, současný medžugorský farní kostel zasvěcený sv. Jakubu - patronu poutníků - byl vysvěcen v roce 1969 a postupně je nadále upravován. Na počátku zjevení byla tato oblast hospodářsky i kulturně zaostalá a obyvatelstvo se věnovalo převážně zemědělství na vlastních pozemcích, zvláště pěstování tabáku a vinné révy. Většina vizionářů pochází z vesničky Bijakovići ležící na úpatí Podbrda. Farní kostel, kopec Podbrdo a kopec Križevac vytvářejí trojúhelník, ve kterém se událo a dále děje mnoho podivuhodných událostí a též hlavní program poutí.

 

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]