Úvod Medžugorje Aktuality z Medžugorje Poselství Matky Boží z 25.3.2013
Poselství Matky Boží z 25.3.2013 26.3.2013

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás vybízím, abyste vzaly do rukou kříž mého milovaného Syna, Ježíše Krista, a abyste uvažovaly o jeho mukách a smrti. Ať vaše trápení bude sjednocené v jeho trápení a láska zvítězí, protože On, který je Láska, dal sám sebe z lásky, aby spasil každého z vás. Modlete se, modlete se, modlete se, až láska a mír zavládnou ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]