Úvod Medžugorje Aktuality z Medžugorje Poselství ze 25. listopadu 2015
Poselství ze 25. listopadu 2015 26.11.2015 "Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám: modlete se na moje úmysly. Mír je v nebezpečí, proto, dítka, modlete se a buďte nositeli míru a naděje v tomto neklidném světě, kde satan napadá a zkouší všemi způsoby. Dítka, buďte pevní v modlitbě a stateční ve víře. Já jsem s vámi a přimlouvám se před mým synem Ježíšem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."  
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]