Dopis Mons. Pavel Dokládal 11.9.2017
There are no translations available.

Vážený pan Mons. Pavel Dokládal

Českomoravská Fatima

Koclířov

V Praze dne 11.9.2017

 

Věc: publikační činnost Vérité a zjevení Panny Marie ve Fatimě

 

Sdělujeme Vám:

1) Centrum Vérité je plně v souladu s fatimskými zjeveními.

2) Je velmi užitečné konat poutě do Fatimy, tak jak je konáte z Koclířova.

Určité nedorozumění je v tom, že při našich doplňujících publikacích jsme vycházeli z toho, co řekl papež Benedikt XVI. v hlavním projevu ve Fatimě v květnu 2010, že totiž jeho sekretáři nesprávně informovali o naplnění III. fatimského tajemství a že toto se uskutečnilo na Janu Pavlu II. Papež dále řekl, že se dosud neuskutečnilo a naplní se v nejbližší době Před několika měsíci dále řekl Benedikt XVI., že „Fatima neskončila“.

V naší činnosti hledáme Pravdu, protože jedině ta, může oživit upadající víru.

S pozdravem, Dr. František Mráček

Za Centrum Vérité

Na vědomí: Dominik kardinál Duka, předseda ČBK

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]