There are no translations available.

Alternativní medicína

Možnost působení zlého ducha je v některých případech alternativní medicíny větší než je tomu u klasické medicíny. Ale je potřebné rozlišovat, kde může nastat interakce se zlým duchem. Zlý duch se může projevovat jak při diagnostikování (a tím se v tomto článku budeme zabývat), tak při vlastním léčení.

Léčitelé při alternativních postupech mívají různé metody diagnostikování. Uveďme ve stručnosti hlavní z nich.

1. Metoda biologická (z oční duhovky)

Zjistilo se, že nemoci a úrazy se projeví změnami na oční duhovce. Poloha a tvar změny struktury udávají druh onemocnění. Diagnostikování podle těchto změn je zcela objektivní záležitost, protože na oční duhovce vzniknou nové útvary, charakteristické svou polohou a tvarem pro určité onemocnění. Jsou konány snahy zcela vyloučit lidský faktor tím, že se obraz duhovky snímá televizní kamerou a automaticky se vyhodnocuje.

Působení zlého ducha je malé, jako na úrovni klasické medicíny, a pokud by byl vyloučen automatizací lidský faktor, zlý duch by téměř neměl možnost se projevit. Přes veškeré úspěchy této metody není známo, do jakých podrobností může tato metoda poskytovat přesné informace.

2. Metoda biologicko-energetická

Někteří lidé mají zvláštní citlivost, zpravidla v rukou, a mohou určit místa onemocnění orgánů. Zřejmě to souvisí s tím, že zdravé buňky mají biofyzikální dipólové momenty, které vytvářejí kolem těla výsledné pole. Jestliže onemocní orgán, dojde v jeho okolí k narušení tohoto pole a člověk s uvedenou citlivostí tuto změnu zjistí.

Tato diagnostická metoda může být účinnější, jestliže léčitel používá různých mechanických elementů v rukou, např. různě tvarovaných drátů, spirál a kyvadélek. Tento postup je třeba odlišit od postupu, kdy léčitel pomocí těchto elementů získává odpovědi na dotazy třeba jen v duchu vyslovené.

Metoda biologicko-energetická nemá nic přímo společného s duchovým světem, jde pouze o hmotnou interakci, a tedy i působení zlého ducha může se projevit pouze nepřímo přes únavu a indispozici léčitele.

3. Metody mechanicko-duchové

U těchto metod se používá spolupráce s duchovými bytostmi, které vlivem interakce přes biologický (nervový) systém léčitele vyvolávají fyzikální úkazy. Uvedeme ve stručnosti alespoň některé z nich.

Léčitel má v ruce kyvadélko a pomocí směru kývání a intenzity dostává odpovědi na předložené dotazy. Ty je možno položit jen v myšlenkách.

Léčitel má v rukou spirálu a podle její vibrace a počtu zákmitů opět dostává odpovědi na dotazy.

Léčitel má v rukou mezi dvěma prsty tvarovaný drát, jehož oba konce jsou opřeny o dva prsty, takže se může lehce vychylovat a tím poskytovat informace na dotazy léčitele.

Léčitel má v ruce tužku a kreslí obrazce, které jsou inspirovány jakoby neznámou silou, a podle nich usuzuje na předložené dotazy.

4. Metoda sluchová-jasnovidecká

Léčitel vnímá sluchové vjemy vyvolané duchovými bytostmi, které mu dávají odpovědi na předložené dotazy. V některých případech dostává odpovědi jen v myšlenkách.

V jiných případech nemá dotyčný tyto vjemy, ale informace se přenášejí na ruku tím, že mu "ruka píše" příslušné věty, které představují odpovědi na dotazy o stavu pacienta.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]