There are no translations available.

Mariánská zjevení - Úvod

Cyklus mariánských zjevení s celosvětovým posláním začal v roce 1830 v Paříži.

Mariánská zjevení je potřeba chápat jako mimořádné formy k oživení náboženského života. Jejich účelem není přinést nové věroučné poznatky, ale potvrdit dosavadní základy, zdůraznit zanedbávané praktiky náboženského života a hlavně zprostředkovat milosti Boží, čili nadšení pro oživení víry.

Zjevení obecně můžeme rozdělit na pravá a nepravá. Jestliže ve zjevení je alespoň jedna informace nepravdivá, je třeba celé zjevení považovat za nepravé.

Je účelné rozdělit zjevení na tři kategorie:

  • Zjevení přímé smyslové. Zjevující se bytost působí na vizionáře přímo a tento má dojem, že ji vnímá svými smysly.
  • Zjevení přímé mimosmyslové. Zjevující se bytost působí na vizionáře přímo a tento vnímá vjemy ve svém “srdci”.
  • Zjevení nepřímé. Zjevující se bytost působí v "srdci" na vizionáře přes další duchovní bytost.

Více informací o zjeveních lze nalézt v kategorii Studie a Úvahy - sekce Zvláštní jevy - podsekce Zjevení s náboženským obsahem.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]