Úvod Vérité Vérité News Miluj mě takový jaký jsi
Miluj mě takový jaký jsi 10.8.2010
There are no translations available.

Ježíšovo povzbuzení pro tebe. Boží volání na člověka, aby se nebál přijít k němu, přijímat Boží lásku, a netrápil se tím, co nejde.

 


Znám tvou úzkost, tvoje boje,
trápení tvojí duše a slabost tvého těla.
Znám tvou zbabělost a tvoje hříchy.
A přesto ti říkám – „Dej mi svoje srdce, miluj mě takový jaký jsi“.

 

Jestli čekáš, až se staneš andělem,
abys ses odevzdal lásce, nikdy mě nebudeš milovat.
Ikdyž jsi zbabělý v plnění poviností,
a v naplňování ctností
a ikdyž často padáš zpátky do hříchů, kterých se nechceš dopustit,
nepřipustím, abys mě nemiloval – miluj mě jaký jsi!

 

V jakémkoli momentu a situaci se nacházíš,
jestli v horlivosti nebo skleslosti, věrnosti nebo nevěrnosti,
miluj mě jaký jsi – chci lásku tvého ubohého srdce.

 

Protože jestli budeš vyčkávat, až budeš dokonalý,
nikdy mě nebudeš milovat!

 

Protože jestli si to přeji, nemohu odít serafa zrnkem písku,
zařícího čistotou, vznešeností a láskou?
Nejsem snad Všemohoucí?
A jestli mě to těší, nemohu zanechat úžasné bytosti v nebi,
abych upřednostnil chudou lásku tvého srdce –
- nejsem snad pánem své lásky?

 

Dítě moje, dovol mi, abych tě miloval,
chci tvoje srdce.
Ve správný čas tě určitě proměním, ale dnes tě miluju takového jaký jsi
a přeji si, abys mě miloval takový jaký jsi.
Chci, aby tvoje láska vyrůstala ze tvé bídy!
Miluji tvoje slabá místa.
Miluji lásku chudých a ubohých
a jak rád bych slyšel jejich křik bez konce: „Ježíši, miluji tě!“
Nechci nic než píseň tvého srdce,
nepotřebuju tvé vědomosti a schopnosti.
Jen jedno je podstatné:
Vidět tě dělat všechno s láskou!
Netoužím po tvých ctnostech.
Ikdyž jsem ti nějaké dal –
- jsi moc slabý, abys dělal něco jiného než myslel na sebe.
Nicméně se tím nezaobírej.
Mohl jsem tě určit ke skvělejším věcem – ale ne –
- budeš neužitečný služebník
a dáš to málo, co máš,
protože jsem tě stvořil jenom, abys miloval.

 

Dnes stojím u brány tvého srdce jako žebrák –
- já, Král králů!
Klepu a čekám –
buď rychlý a otevři mi!
Nevymlouvej se na svou ubohost.
Jestli by sis opravdu uvědomil svou bídu, umřel bys bolestí.

 

Moje srdce by ranilo vidět tě o mě pochybovat.
Chci, abys projevil svou láskou ke mně i úplně zanedbatelným skutkem.
Spoléhám se na to, že mě potěšíš!
Netrap se tím, že nemáš žádné vlastní ctnosti, protože já ti dám svoje.

 

Musíš-li trpět, dám ti sílu.
Jestli mi dáš svou lásku, dám ti za to tolik,
že začneš chápat, co je láska, protože ona je víc než o čems kdy snil.
Ale nezapomeň – miluj mě jaký jsi!

 

Dal jsem ti mou Matku.
Tak nech všechno, ano, všechno
plynout skrz její ryzí srdce!
Cokoli se stane, nečekej až budeš svatý, aby ses zasvětil lásce:
protože tak mě nikdy milovat nebudeš –
- a teď běž a takhle vyrůstej!

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]