Úvod Vérité Travel Agency Poutní cesty do Izraele
There are no translations available.

POUTĚ DO IZRAELE - netradičně, nejkvalitněji: s VÉRITÉ!

Proč „Netradičně do Svaté země“?

Běžné cestovky navštíví 20–25 tradičních poutních míst, z toho polovina je nepravých, např. tradiční Boží hrob, Kalvárii v Chrámu Božího hrobu, křížovou cestu Via dolorosa, Ain Karim – údajné místo setkání Panny Marie s Alžbětou, Kánu Galilejskou (místo zřízené v 17. stol.) a další.
Je sice pravda, že neznalí poutníci si tyto skutečnosti neuvědomují a protože jsou v neznámé zemi, bývají s cestou spokojeni, pokud mají dobré jídlo a ubytování, ale konají jen náboženskou turistiku.

Po zkušenostech a výzkumech za více než 25 let jsme zjistili, že na pravých biblických místech je i pro nevěřící lidi účinek pro oživení duchovního života a poznání biblických míst podstatně vyšší.
Proto jsme vynaložili za dvě desetiletí velké úsilí na poznání pravých biblických míst. To je v dnešní době velmi důležité, protože začátkem třetího desetiletí se bude říkat (tak moc se náhle změní svět), že Kristus vůbec nežil, bude zakázáno sloužit Kristovu mši svatou a lidé budou ztrácet víru. Poutním pobytem na pravých místech je vyloučené přijmout takový názor a zničit milostí Boží získané na těchto biblických místech.

 

Hlavní rozdíly při pouti “Netradičně do Svaté země“ oproti běžným poutím

• Jdeme hlavně na pravá biblická místa (50 míst). Navštívíme sice Chrám Božího hrobu, kde je výklad jak toto tradiční místo ve 4. století vzniklo (při běžných poutích se navštíví pouze 20–25 míst a z toho polovina jsou nepravá místa).

• Na poutních místech poutníci vyslechnou meditativní stereo-nahrávky o biblických událostech (v poušti i na rušných místech používáme vysílačku a rádia).

• Na biblických místech podáváme při poutích „Netradičně“ stručný a pravdivý výklad událostí (konzultovaný s biblickým ústavem v Jeruzalémě).

• Jdeme i na nově objevená místa, která neznají ani průvodci běžných poutí.

• Denně je mše svatá se stručným proslovem, který se týká biblické události na daném místě.

• S poutí je zhotoven hodinový filmový záznam (DVD).

• Pouť je zaměřena na získání milosti Boží a Boží ochranu v nastávajících nejtěžších letech.


Cesty do Izraele

Centrum Vérité pro vás pořádá nejkvalitnější cesty do Izraele. Během 11 dnů navštívíte 51 unikátních biblických míst, na nichž Ježíš působil. Na mnohá z nich se nikdy běžný člověk nepodívá. S námi je můžete navštívit, neboť Centrum Vérité provádí více než 25 let výzkumy pravosti těchto vzácných míst a konzultuje je se členy biblického ústavu v Jeruzalémě. (Protože cestovky chodí s poutníky často na polovinu nepravých míst vydali jsme knihu: Pravá biblická místa ve Svaté zemi.) Na pouti rovněž uslyšíte 34 zvukových nahrávek. Na nich je zachycen průběh biblických událostí, což umožňuje i nevěřícím vnikat do Ježíšova života.

Poutní zájezdy do Izraele mají za cíl poznat místa biblických událostí, prožít na nich autenticitu Kristova života, nadchnout se pro naplňování Božího řádu a tak získat sílu do nastávajících těžkých let, zvláště od roku 2017, kdy bude patrně vytvářena světovláda.

 


 

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]