There are no translations available.

Příští cesta do Izraele:

NETRADIČNĚ DO SVATÉ ZEMĚ

Přihlášky do 25.srpna 2019

 

Při této pouti budou další zlepšení:

  • Chodíme zejména na pravá a nově objevená místa (biblický ústav v Jeruzalémě se zájmem sleduje naše objevy)
  • Podáváme výklady biblických událostí a jejich důsledky pro dnešní dobu
  • Na 25 místech oživujeme biblické událostí pomoci stereo nahrávek
  • K této pouti budou v čas. REGINA články a na www. verite.cz budou asi týdně meditace
  • Cena je jen 19 800 Kč a 280 eur (včetně celodenní penze, vstupů a dalších poplatků). Skutečná cena je 35 000 Kč, doplatek hradí VÉRITÉ z prodeje literatury a darů.

 

 

Program

Čtvrtek 12. března 2020

16.30 – prezentace do 17.45 hod.

18.00 – mše u sv. Bartoloměje v Praze, po mši sv. odjezd na letiště

 

Pátek 13. března 2020 

6.30 příjezd z letiště do hotelu v Betlémě

7.00 snídaně

8.00 – odjezd od hotelu

8.30 – Karmelitánský klášter, mše sv., meditace a výklad do 10.00

10.30 Chrám národů, Ježíšovo utrpení + jednoduchý oběd

12.30 Pravá (čtvrtá) křížová cesta k Zahradnímu hrobu

14.00 Pravý Kristův hrob a meditace (uložení do hrobu a vzkříšení)

15.30 Zeď nářku a výklad událostí z prosince 2018 a jejich pokračování

 

Sobota 14. března 2020

7.30 odjezd od hotelu,

8.00 bazilika Narození, meditace Ježíšova narození, kaple sv. Josef, mše sv.

9.30 hora Nanebevstoupení, výklad Starého města, do 10.30

13.30 Mamre - historické místo v Hebronu (Abrahám a Boží vedení, výklad u dubu)

15.00 Makpela - velká mešita v Hebronu (kde jsou skutečně pochováni praotcové)

 

Neděle 15. března 2020

7.15 odjezd od hotelu

7.30 mše svátá v Betlémě sv. Josef, syrsko-kat. kostel

10.30 En-gedi - synagoga u Mrtvého moře, výklad

11.05 Gomora (letiště u Mrtvého moře)

12.50 Sodoma - krajina na jihu Mrtvého moře, Lot a  Zoár v Jordánsku, výklad

13.15 zdravotní koupání v Mrtvém moři, doporučujeme sprchování až v hotelu

14.45 – odjezd do Berševy

16.15 – Berševa, Abrahámova studna a Abilmelek

17.00 odjezd do Betléma

 

Pondělí 16. března 2020

7.30 odjezd od hotelu, bazilika Narození, mše sv.

9.30 Jericho - nejstarší město světa (lanovkou do kláštera), Kristova úzkost

12.30 hora Gerisim (duchovní centrum Samařanů a jeho vznik)

14.00 Nablus, Jákobova studna, meditace u studny, Ježíš a Samařanka

15.00 Betlém - památník a hrob Ráchel

 

Úterý 17. března 2020

8.00 odjezd do Emauz Nikolis (pravé Emauzy), Ježíš a dva učedníci po vzkříšení

10.00 mše svatá a výklad, meditace

13.00 Gofna, zde zjistili, že se dvanáctiletý Ježíš ztratil, setkání, kostel sv. Jiří (IV. stol)

14.00 odjezd do Jeruzaléma, Chrám Božího hrobu (jeho vznik a tradice)

 

Středa 18. března 2020

8.00 odjezd z Betléma do Nazareta

9.30 Bétel - synagoga na místě, kde Jákob měl historický sen

13.30 Ainon - malebná studánka v Galilei u Jordánska, kde začal křtít sv. Jan

15.00 Nazaret - bazilika Zvěstování, výklad, mše svatá, ubytování

 

Čtvrtek 19. března 2020

8.00 odjezd do Kurzi

9.00 Gergesa (8 km od Kursi), vysvětlení rozporů v bibli

10.00 Matoušova celnice (sever Genezaretského moře)

14.30 Gišala - mše sv., synagoga kam chodil chlapec sv. Pavel, proroctví Ježíše

14.31 Banyas - národní park na severu Izraele, (Dan)

 

Pátek 20. března 2020

8.00 odjezd

9.00 Gabara - mše sv. 10.00 hod., 2. obrácení Magdalény, setkání se sestrami

13.00 Zifori - národní park (krátká návštěva)

14.00 Domek svaté Anny - rodiště Panny Marie (+ nepoužívaná stará bazilika)

15.00 Nazaret, nákupy, volno

 

Sobota 21. března 2020

8.30 odjezd do Kimki

9.00 Kimki mše sv.

11.00 odjezd do Betšeánu

12.00 – Betšean, světská sláva vždy končí

14.00 Nazaret

18.00 mše s nedělní platností

20.30 – svíčkový průvod, rozloučení se Svatou zemí

00.30 odjezd na letiště v Tel Avivu

 

Neděle 22. března 2020

8.40 přílet do Prahy

(verze 25.4.2019)

8.30 - odjezd do Kimki

9.00 - Kimki mše sv.

11.00- odjezd do Betšeánu
12.00 – Betšean, světská sláva vždy končí

14,00- Nazaret

18.00- mše s nedělní platností

20.30 - svíčkový průvod, rozloučení se Svatou zemí

22.30 - odjezd na letiště v Tel Avivu

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]