There are no translations available.

Příští cesta do Izraele:

NETRADIČNĚ DO SVATÉ ZEMĚ

Přihlášky do 25.srpna 2019

 

Při této pouti budou další zlepšení:

  • Chodíme zejména na pravá a nově objevená místa (biblický ústav v Jeruzalémě se zájmem sleduje naše objevy). Nově budou zařazena místa Beršeba a Bétel.
  • Podáváme výklady biblických událostí a jejich důsledky pro dnešní dobu.
  • Na 25 místech oživujeme biblické událostí pomoci stereo nahrávek.
  • K této pouti budou v čas. REGINA články a na www. verite.cz budou asi týdně meditace
  • Cena je jen 19 800 Kč a 280 eur (včetně celodenní penze, vstupů a dalších poplatků). Skutečná cena je 35 000 Kč, doplatek hradí VÉRITÉ z prodeje literatury a darů.

 

 

Program

Čtvrtek 12. března 2020

16.30 – prezentace do 17.45 hod.

18.00 – mše u sv. Bartoloměje v Praze, po mši sv. odjezd na letiště

 

Pátek 13. března 2020 

6.30 příjezd z letiště do hotelu v Betlémě

7.00 snídaně

8.00 – odjezd od hotelu

8.30 – Karmelitánský klášter 1, 2, mše sv., meditace 1 a výklad do 10.00

10.30 Chrám národů, Ježíšovo utrpení 2, výklad 3 + jednoduchý oběd

12.30 Pravá (čtvrtá) křížová cesta 3 k Zahradnímu hrobu (4 cesty), výklad 4

14.00 Pravý Kristův hrob a meditace (uložení do hrobu 4 a vzkříšení 5), výklad 5

15.30 Zeď nářku a výklad 6 událostí z prosince 2018 a jejich pokračování

 

Sobota 14. března 2020

7.30 odjezd od hotelu,

8.00 bazilika Narození, meditace 6 Ježíšova narození 7, kaple sv. Josef, mše sv.

9.30 hora Nanebevstoupení 8, 7, výklad Starého města 9, Eleona do 10:30

13.30 Mamre - 3 andělé 8, Melchisedech 9, Abrahám a Boží vedení, výklad u dubu 10

15.00 Makpela - 10 velká mešita v Hebronu (kde jsou skutečně pochováni praotcové) 11

 

Neděle 15. března 2020

7.15 odjezd od hotelu

7.30 mše svátá v Betlémě sv. Josef, syrsko-kat. kostel

10.30 En-gedi - synagoga u Mrtvého moře, výklad 12

11.05 Gomora (letiště u Mrtvého moře), 13 vznik, Abrah. smlouva 11

12.50 Sodoma - krajina na jihu Mrtvého moře, Lot a Zoár v Jordánsku 12, výklad 14

13.15 zdravotní koupání v Mrtvém moři, doporučujeme sprchování až v hotelu

14.45 – odjezd do Berševy

16.15 – Berševa, Abrahámova studna a Abilmelek, výklad 15, meditace 13

17.00 odjezd do Betléma

 

Pondělí 16. března 2020

7.30 odjezd od hotelu, bazilika Narození, mše sv.

9.30 Jericho - nejstarší město světa (lanovkou do kláštera) 16, Kristovo pokušení 14

12.30 hora Gerisim (duchovní centrum Samařanů a jeho vznik) 17

14.00 Nablus, Jákobova studna 18, meditace u studny, Ježíš a Samařanka 15

15.00 Betlém - památník a hrob Ráchel 19

 

Úterý 17. března 2020

8.00 odjezd do Emauz Nikolis (pravé Emauzy), Ježíš a dva učedníci po vzkříšení

10.00 mše svatá a výklad, meditace 16 20

13.00 Gofna 21, dvanáctiletý Ježíš se ztratil 17, setkání, kostel sv. Jiří (IV. stol)

14.00 odjezd do Jeruzaléma, Chrám Božího hrobu (jeho vznik 22 a tradice)

 

Středa 18. března 2020

8.00 odjezd z Betléma do Nazareta

9.30 Bétel - synagoga 23, kde měl Jákob historický sen 18, byl tam Abrahám

13.30 Ainon 24 - malebná studánka v Galilei u Jordánska 19, kde začal křtít sv. Jan

15.00 Nazaret - bazilika Zvěstování 20, výklad 25, klášter mše svatá, ubytování

 

Čtvrtek 19. března 2020

8.00 odjezd do Kurzi

9.00 Gergesa (8 km od Kursi), meditace 21, 1-2 posedlí - rozpory v Bibli 26

10.00 Matoušova celnice (sever Genezaretského moře), 27 vysvětlení rozporů z Bible 22

14.30 Gišala - mše sv. 28, synagoga, kam chodil chlapec sv. Pavel, proroctví Ježíše

14.31 Banyas - národní park na severu Izraele, (Dan - Lot zachráněn)  29

 

Pátek 20. března 2020

8.00 odjezd

9.00 Gabara - mše sv. 10.00 hod., 30 2. obrácení Magdalény 23, setkání se sestrami

13.00 Zifori - národní park (krátká návštěva) 31

14.00 Domek svaté Anny 32 - rodiště Panny Marie 24 (+ nepoužívaná stará bazilika)

15.00 Nazaret, nákupy, volno

 

Sobota 21. března 2020

8.30 odjezd do Kimki, Ježíš a Eliud

9.00 Kimki mše sv., výklad 33, meditace 25

11.00 odjezd do Betšeánu

12.00 – Betšean, světská sláva vždy končí 34

14.00 Nazaret

18.00 mše s nedělní platností

19:45 – poslední setkání 35

20.30 – svíčkový průvod, rozloučení se Svatou zemí

00.30 odjezd na letiště v Tel Avivu

 

Neděle 22. března 2020

8.40 přílet do Prahy

 

Červená čísla - meditativní stereonahrávky

Modrá čísla - výklad k jednotlivým místům

(verze 25.4.2019)

8.30 - odjezd do Kimki

9.00 - Kimki mše sv.

11.00- odjezd do Betšeánu
12.00 – Betšean, světská sláva vždy končí

14,00- Nazaret

18.00- mše s nedělní platností

20.30 - svíčkový průvod, rozloučení se Svatou zemí

22.30 - odjezd na letiště v Tel Avivu

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]