Úvod Vérité Development of the World Prognózy S P. Marií do jubilejního roku
There are no translations available.

S Pannou Marií do jubilejního roku
(REGINA č. 1/2000)

Vstupujeme do jubilejního roku 2000 (začal 25. 12. 1999 a končí 6. 1. 2001). Tento rok má charakter nejen běžného jubilea, ve kterém lze získat velmi mnoho milostí Božích a plnomocné odpustky, ale mnozí lidé, včetně papeže Jana Pavla II., v tomto roce očekávají i významné duchovní události, které mají osvěžit lidstvo silným prožitkem blízkosti Boží, blízkosti Ježíše Krista a Panny Marie. V tomto roce - podle různých proroctví a podle Jana Pavla II. - má nastat v Církvi nové duchovní jaro, jehož červánky začínáme pociťovat.

V něm budou dobří lidé povzbuzeni a načerpají sílu do závěrečné epochy lidstva.

Takové duchovní osvěžení a povzbuzení je velmi potřebné, protože ve světě se čím dál více šíří zlo, zejména když pomyslíme na morální úpadek, narkomanii, zločinnost, touhu po penězích a moci za každou cenu; šíří se násilí mezi lidmi, jedincům a státům se dostávají do rukou zbraně hromadného ničení a zbraně pro zničení celého světa. Rovněž úpadek duchovní úrovně je možno pozorovat u věřícího lidu, ale též u některých vyšších církevních hodnostářů v tom, že vztah k Bohu je povrchnější.

Je zřejmé, že svět by mohl sám sebe zničit. Jedině změna morálky může svět zachránit. Ale ani církve a náboženské společnosti zatím nejsou schopny zastavit morální úpadek světa. V posledních letech probíhají sice snahy zabránit válečným konfliktům, ale výsledky jsou malé. Zločinnost neustále roste, relativně nejvíce v zemích, které získaly před deseti lety svobodu. Narkomanie se též velmi rychle rozmáhá, i když je známa a ověřena metoda, jak z ní lidi uzdravit. Je to metoda sestry Elvíry, ale jsou námitky ze strany lidí, kteří se mají o tuto problematiku starat, že se zakládá na náboženských principech.

Jeden z největších vlivů ničících společnost je touha po penězích za účelem maximálního uspokojení. Uměle je vytvářena vyšší spotřeba lidí a důsledkem toho roste průmyslová výroba, což má negativní průvodní jevy. Jedním z nich je ozónová díra a následná nemocnost.

Dále dochází ke skleníkovému efektu s následným růstem přírodních pohrom.

Kromě těchto velmi bolestných jevů se rýsuje a uskutečňuje nejrafinovanější způsob ničení štěstí lidské společnosti, který je možno označit zcela nevinným názvem - spotřební ekonomika. Ta se zřejmě stane v příštích letech největším zlem. Je velmi zákeřná, protože žene lidi do činnosti, která ve své podstatě není špatná, přičemž její skryté zlo spočívá v tom, že často zcela zaplňuje srdce člověka. Je však pořád dost lidí, kteří, když se jim řekne: lžete, kraďte, opíjejte se, podvádějte, zabíjejte, tak si pomyslí: to je špatné, a proto se mnohdy nenechají strhnout.

Ale když jsou lidé vybízeni: kupte si nové auto, chatu, televizor, vybavení bytu, nové šaty, jeďte na dovolenou k moři atd., tak nikdo nemá dojem, že je to něco špatného.

I Bůh s tím souhlasí, jsou to Jeho dary. Ale pohroma nastane, když se člověk po delší dobu zcela upne jen na tyto věci. Potom se modlitba a další náboženské úkony stávají formálnější a postupně zanikají. Člověk ztratí kontakt s Bohem, přestane cítit Jeho existenci a lásku a začne si morálku přizpůsobovat svým vymyšleným potřebám.

Tato cesta již v některých zemích a oblastech nastala. Po desetiletích takového života, kdy lidé ztratili kontakt s Bohem, nakonec i formálně vystupují z Církve. Tuto cestu nastoupil svět a zřejmě se po ní bude dále ubírat. A tento trend se bude zesilovat, protože toto dění značně podporují i sdělovací návykové prostředky, jako jsou televize, tisk, rádio.

Ovšem nejmocnějším prostředkem, který toto dění podporuje po pádu železné opony, je nastupující globalizace. Ta vede k vytvoření celosvětových monopolů a obchodních organizací ovládaných několika jedinci. Teprve, až se tento vývoj naplní, budou vytvořeny podmínky pro veřejné vystoupení antikrista. Lidé, kterým se srdce pro Boha uzavřelo vlivem honby za maximálním uspokojením, si budou sice ještě myslet, že Bůh asi je. Ale až přijde antikrist a bude jim říkat, že Bůh chce, aby lidé byli na zemi šťastni, a proto od nich nechce, aby se trápili sebezápory, posty, modlitbami, bude se to mnohým ”věřícím” líbit.

Až poznají, že to je zcestné, bude už pozdě.

Této situaci není možno zabránit, je v Božím plánu (viz REGINA č. 7/99), ale je možno ji zásahem Božím, podmíněným lidskou snahou, zmírnit. Podstata našeho jednání musí spočívat v tom, že nesmíme připustit, abychom veškerý čas věnovali výše uvedeným zájmům, ale denně si vymezili čas pro Boha (to znamená pro sebe - pro své štěstí zde na zemi a potom v nebi) a v tomto denním čase se plně soustředili na kontakt s Bohem.

K rozhodnutí se pro tento přístup k životu zatím nejsou valné podmínky, ale máme naději, a zejména v tomto nastávajícím roce, že dojde ke změnám, které povzbudí lidstvo k lepšímu kontaktu s Bohem. A toho je potřeba využít v praktickém duchovním životě. Toto povzbudivé období nesmíme promarnit.

Poučme se z pádu komunistické totality. Právě jsme vzpomínali jeho desátého výročí. Byla to fantastická změna, dávala nám velkolepé naděje na svobodu a prosperitu. Ale nepochopili jsme, že i ve svobodě je potřeba dodržovat určitý morální řád a pro prosperitu je třeba dobře pracovat. A nyní máme dojem, že jsme na tom hospodářsky hůř než za totality. Proč?

Protože lidé ztratili morálku ve vzájemných vztazích a zapomněli na Boha a Jeho řád. Tím se nám zatemnil rozum a volili jsme do vládních funkcí méně charakterní lidi pro jejich líbivou politiku. Za současnou situaci si můžeme v prvé řadě my sami a v druhé řadě politici.

Jestliže tedy nyní skutečně nastane oživení duchovního života, převeďme toto nadšení do drobného denního obrácení a nenechme si denně zcela zaplnit srdce věcmi, které sice nejsou hříšné, ale když je jich mnoho, uzavírají srdce pro Boha, a tím pro naše štěstí.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]