Úvod Vérité Vérité News Uděláš si čas?
Uděláš si čas? 13.6.2010
There are no translations available.

     Biblický úryvek této neděle je čtenářům dobře známý. Text se dobře ukládá do paměti vhledem k dojemné události ve farizeově domě. Řeč je o hříšnici, nepozvané ženě, která pláče a skrápí Pánovy nohy svými slzami.

Tento úryvek čtenáře hluboce oslovuje pro něhu a statečnost té ženy, pro její mlčení, které je tak výmluvné, pro její slzy, pro něhu a moudrost Ježíšových slov, pro jeho tak dobrotivý přístup, pro otevřený konec události vzhledem k farizeovi Šimonovi…
     Po přečetní tohoto úryvku člověka napadají různé otázky.
     Co viděla ta žena v Ježíšovi? Proč věřila, že jí právě On může pomoci? Jaká pověst se šířila o Ježíšovi? Jak se podařilo Ježíšovi zůstat tak klidný? Jak se mu podařilo jednat tak něžně? A co se stalo nakonec se Šimonem? …
V různých biblických zamyšleních, která byla napsána k tomuto úryvku čteme komentáře, které nám pomáhají lépe chápat historickou a kulturní situaci. Čteme psychologické analýzy osob a exegetické výklady textů, které nám pomáhají lépe poznat tuto perikopu. Odborníci nám předkládají svoje výzkumy a přibližují nám text k lepšímu využití.
     Drahý čtenáři, tento text, který nyní čteš, není plod výzkumu a meditace, není ani pokusem o další zamyšlení, ale je to podnět, abys sám vzal do tuky text Lk 7, 36 – 8, 3 a přečetl si ho ne jednou, ne dvakrát, ale vícekrát. Je to podnět k osobnímu zkoumání a meditování. Písmo svaté je pro všechny lidi a ne jen pro několik 'omilostněných'. Jestli máš možnost udělat si na to čas a pročíst v rodině se sestrou, bratrem, s přítelem nebo s manželkou, nebo sám, v tichu svého pokoje tuto část z Písma svatého a dovolit, aby v Tobě působil ten Duch, který působil i při psaní biblických textů.
     Nespokojuj se pouze s poslechem druhých, ale osobně, podle svého charakteru a se svými současnými, konkrétními problémy okus a zažij Slovo Boží.
     Poznat Krista je možné jedině při kontaktu s Ním. S člověkem se seznámíš zejména, když si pro něj uděláš čas. A stačí jen několik slov Ježíše Krista, aby nás hluboce oslovila a proměnila náš život potom co otevřeme svoje srdce, přijmeme jeho slova a uvažujeme o nich ve svém srdci.
     Uvažuj o tomto úryvku bez předsudků. O chování té ženy, o postoji Šimona, o jednání a slovech Ježíše Krista. O tom, kdo je pro tebe Ježíš a jestli jsi Ho už poznal. Uvažuj o všem a otevři své srdce Slovu Božímu. Možná poznáš sebe v osobě hříšnice, která nalezla pravdu a tak hluboce se kaje? Nebo se možná uvidíš v osobě Šimona, který hledá pravdu, ve strachu se omlouvá a soudí? Nebo by jsi možná chtěl jako Ježíš pravdu přednést tak něžným a mocným způsobem?
     Abys to poznal na to potřebuješ čas. Nebude to ztracený čas. Ale čas, který jsi si vyhradil pro sebe v kontaktu s Tím, který dává odpovědi. Různá biblická zamyšlení tě obohatí a přiblíží ti text, ale jako o vínu nemůžeš mluvit dokud ho neokusíš, tak nemůžeš mluvit ani o bohatství Písma svatého dokud ho sám četbou nezažiješ. Plod tvého přátelení se a rozhovoru se Slovem Božím obohatí, jak Tebe tak i tvé blízké.
     Neboj se, zastav práce, nejdůležitější jsi ty Bohu a On čeká, abys k němu přišel, zastavil se, a setkal se s Ním v šepotu vlahého vánku…
(Napsal: fra Stanko, fra3)

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]