There are no translations available.

Zásvětné modlitby

Tyto dvě modlitby sdělila Panna Maria v Medžugorji vizionářce Jeleně Vasiljové (nepatří mezi skupinu šesti medžugorských vizionářů).

Zásvětná modlitba srdci Ježíšovu

Ó, Ježíši, víme, že Ty jsi byl milosrdný a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno korunou z trní a našimi hříchy. Ó, víme, že i dnešního dne nás prosíš, abychom nezbloudili. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Dej nám podle svého Srdce, abychom se všichni milovali. Ať ustane nenávist mezi lidmi. Projev svoji lásku. My Tě všichni milujeme, a přejeme si, abys nás svým pastýřským srdcem uchránil před hříchem. Vejdi do každého srdce, Ježíši! Klepej, klepej na naše srdce. Buď trpělivý a neúnavný. My jsme ještě uzavření, protože jsme ještě nepochopili Tvoji lásku. Klepej vytrvale a dej, ó, dobrý Ježíši, ať Ti otevřeme srdce alespoň, když si připomeneme Tvoje muka, která jsi snášel za nás. Amen.

Zásvětná modlitba srdci Mariinu

Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme. Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš, že všichni lidé hřeší. Ó, dej, ať se skrze Tvé přečisté a mateřské Srdce uzdravíme z každé duchovní nemoci. Dej, ať vždy můžeme vidět dobrotu Tvého mateřského Srdce a ať se skrze plamen tvého Srdce obrátíme. Amen.

Modlitba Jana Pavla II. k Panně Marii 8. 12. 2002

„Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis‘!

Pros za nás všechny, Matko.
Pros za lidstvo,
které trpí bídou a nespravedlností,
násilím a nenávistí, terorem a válkou¨.
Pomoz nám kontemplovat svatým růžencem tajemství Toho,
který je náš Mír,
abychom se tak všichni cítili zavázáni ke zvláštním službám míru.
Shlížej se zvláštní pozorností na zem, ve které se narodil Ježíš,
zem kterou jste společně milovali, a která je dnes nadále sužována.
Pros za nás, Matko naděje!
Daruj nám mírem naplněné dny,
bdi nad našimi cestami.
Učiň, ať uvidíme tvého Syna v plnosti radosti v nebi, Amen.“

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]