There are no translations available.

Závěr z různých diagnostických metod

  • Zlý duch se může projevovat jak v klasické tak v alternativní medicíně.
  • Ojediněle se můžeme setkat s člověkem, který vědomě vyzval zlého ducha ke spolupráci.
  • Vliv zlého ducha se ovšem může více projevit v alternativní medicíně a to v těch metodách, kde se využívá přímé spolupráce s duchovou bytostí.
  • Působení zlého ducha je umožněno v případě, že duchovní úroveň léčitele klesá, aniž by si to léčitel plně uvědomil. Rovněž nízká duchovní úroveň léčeného napomáhá k působení zlého ducha.
  • Důležité je, že při léčení působení zlého ducha u těchto metod není způsobeno metodou samou, neboť tato schopnost diagnostikování je dána Bohem (ukázali jsme i na pozitivní výsledky), ale špatnou duchovní úrovní léčitele, popřípadě léčeného.
  • U alternativních metod léčení se může navíc projevit negativní duchovní účinek u diagnostikovaného člověka, protože tento má pocit, že tyto jevy nemají nic společného s Bohem, a jeho víra tím může slábnout. Jestliže ovšem léčitel otevřeně přizná, že má od Boha tuto schopnost, a podle toho s ní ve svém životě nakládá, může to víru diagnostikovaného člověka naopak posilovat, popřípadě nevěřící člověk může skrze něho velmi snadno víru získat.
 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]