Úvod Vérité Development of the World Zjevení a vývoj světa
There are no translations available.

Zjevení a vývoj světa

Různá zjevení poskytují informace o vývoji světa. Je třeba upozornit, že většina zjevení je nepravých. Pravá zjevení, včetně biblických zpráv, se vyznačují obecnými informacemi a nemívají přesné časové určení (viz časopis REGINA, I. roč., č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/98).

V časopisu REGINA jsou v každém čísle řešena různá zjevení a jejich přínosy, zejména je upozorňováno na pozitivní nová zjevení (Gobbi, Medžugorje, Garabandal, ...). Nicméně upozorňujeme i na stará proroctví, která jsou v časopisu REGINA č. 6, 7, 8/1999 a č. 1/2000.

Některé přínosné informace jsme uveřejnili i ve Zprávách z Medžugorje.

 

Jak chápat vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie? (viz Zprávy z Medžugorje 7/2000)

Ve fatimských zjeveních Panna Maria předpověděla, že její Neposkvrněné srdce zvítězí. Zřejmě je to potřeba chápat jako vítězství ducha lásky Panny Marie, to znamená, že mnoho lidí se otevře pro upřímnou a pokornou lásku k Bohu a lidem a pocítí blízkost Boha. Zřejmě se to nemusí týkat všech lidí na světě, ale jen těch, u nichž se srdce ještě zcela a vědomě neuzavřelo pro Boha.

Ve zjevení otci Gobbimu řekla Panna Maria, že jej ubezpečuje, že k tomuto vítězství dojde ke slavnému výročí roku 2000. To je velmi konkrétní informace, ale nelze k ní přistupovat výhradně výkladem např. takovým, že vše se odehraje v roce 2000 v jediném časovém úseku. Uveďme proto inspirující poznámku.

Například někdo mohl předpovědět, že komunizmus padne v roce 1989. Zpětně můžeme říci, že měl pravdu. Ale když jsme toto období prožívali, nebylo to hned tehdy tak zřejmé. Třeba v listopadu, prosinci 1989 situace vypadala nadějně, ale byly i obavy, zda se vše nevrátí do starých kolejí. Teprve když koncem roku 1991 padl Sovětský svaz, bylo zřejmé, že se komunistický systém nevzpamatuje. Tedy teprve nyní můžeme zpětně říci, že se komunizmus začal hroutit na jaře 1989, kdy padla berlínská zeď. Zásadním zlomem byla pak pokojná revoluce v ČSSR v listopadu 1989 a od té doby se již hroutily další komunistické státy a nakonec i Sovětský svaz. Takže můžeme říci, že zhroucení komunistického systému nastalo v roce 1989, ale zcela zřejmě to bylo dokonáno koncem roku 1991.

V tomto smyslu bychom měli chápat i vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie. To znamená, že se buďto může úplně uskutečnit v roce 2000 nebo hlavní zlom bude v tomto roce a dovršení může trvat i několik roků. Podle našich informací a proroctví (viz časopis REGINA č. 6, 7, 8/1999 a č. 1/2000) a současného vývoje světa se jeví druhá alternativa pravděpodobnější. To uvádíme z toho důvodu, že jsou někteří lidé, a celkem dost aktivní a snaživí, upřímní a zbožní, kteří neustále věří v prvou alternativu a opírají se přitom o výklady zjevení, zejména pro otce Gobbiho. K těmto vykladačům uveďme několik poznámek.

Sám Don Gobbi na mezinárodním setkání kněží v San Marinu 24.června 1985 řekl, že slavný triumf Neposkvrněného srdce Panny Marie nastane se slavným vítězstvím Krista v srdcích a duších zbloudilých dětí. Tento druhý příchod Krista ve slávě není totožný s Jeho příchodem k Poslednímu soudu. Je zřejmé, že se musí uskutečnit po působení antikrista, jehož délka působení je z celé řady informací též tři a půl roku.

Někteří lidé v naší vlasti mají soukromý názor, který říká, že působení antikrista bude podstatně zkráceno, protože žijeme v době milosti, což umožní, že příchod Krista ve slávě s vítězstvím Neposkvrněného srdce Panny Marie se uskuteční v plnosti ještě v roce 2000. Ale dávná i novější proroctví, včetně studie Prof. ThDr. Pojavnika o ”Kristově příchodu ve slávě ... ”, rovněž vývoj světa, zejména průběh globalizace ukazují, že i když v tomto roce dojde k podstatné duchovní změně, která již nastává, bude vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie a příchod Kristův ve slávě dovršen po roce 2000. Předkládáme toto upozornění jako další pravděpodobnější alternativu vývoje světa.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]