Úvod Vérité Actualidades de Vérité Další pouť "Netradičně do Svaté země"
Další pouť "Netradičně do Svaté země" 21.6.2010
No hay traducciones disponibles.

Po úspěšných letošních poutích vyhlašuje Centrum Vérité další poutě v termínech: 9. března až 20. března 2011 (přihlášky do 10. října 2010) a 30. března až 10. dubna 2011 (přihlášky do 10. listopadu 2010).

V případě zaplnění míst (49 + náhradníci) bude uzávěrka dříve.
Plány poutí jsou na internetu (www.verite.cz, sekce: cestovní agentura, Pouť do Svaté země). Bude navštíveno 50 biblických míst v Izraeli a Jordánsku; z toho 25 míst téměř neznámých organizátorům tradičních poutí a několik míst nově objevených. Na každém místě jsou sděleny stučné historické informace a důvody pro pravost místa. Pro zvýšení duchovního účinku jsou na 25 místech uvedeny zvukové nahrávky o příslušné události. Na některých místech je používána speciální vysílačka a rádia.
Cena této 12denní pouti, včetně všech doplatků a celodenní penze je asi 30.000 Kč, ale požadujeme jen 19800 Kč 290 euro. Rozdíl je financován z činnosti VÉRITÉ.
Program a přihlášku pošleme poštou nebo e-mailem.
Adresa: Centrum VÉRITÉ, Konviktská 16, 110 00 Praha 1. E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
Dotazy: 222 324 617 nebo 602 101 069 (dr. Mráček).
Cílem pouti je poznat pravá místa biblických událostí, prožít na nich autenticitu Kristova života, nadchnout se pro naplňování Božího řádu a tak získat sílu a požehnání do nastávajících těžkých let.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]