No hay traducciones disponibles.

Stanovisko církve ke zjevením Panny Marie v Medžugorji

V následujících kapitolách uvedeme informace naznačující vývoj stanoviska Církve ke zjevením. Závěrečné stanovisko Církve není dosud konstatováno. Jsou tři možnosti, jak zjevení v Medžugorje hodnotit:

mše svatá

  1. Zjevení jsou nepravá. Takové stanovisko by nastalo tehdy, když se ve zjevení prokáže, že sdělení Panny Marie je alespoň v jedné věci v rozporu s učením Církve. Nebo se prokáže, že zjevení jsou výsledkem parapsychologických vlastností vizionářů.
  2. Zjevení jsou ve stavu vyšetřování.
  3. Zjevení jsou pravá. Církev je prohlásí za pravá až po ukončení zjevení P. Marie.

Dosud, to je do 31. srpna 2009, nebylo možno uzavřít medžugorská zjevení. Nenašla se totiž závada, cokoli v rozporu s učením Církve. Nicméně církevní osobnosti mají různé osobní názory na průběh těchto zjevení.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]