Studije i razmatranja

Uvod

“Istina će vas osloboditi” (Iv 8,32)… kaže Isus Krist.

Ne samo u srednjem vijeku nego i u današnjem vremenu se šire kritična ali neosnovana i deformirana mišljenja, na primjer na alternativne metode liječenja ili na različita ukazanja, koja njihovi navijestitelji smatraju pouzdanim i pravovjernim a drugi naivnim i demagoškim. Pri tome se ovi kritizeri često opiru o teološke nazore istrgnute iz cjeline te ne respektiraju znanstvene spoznaje iz drugih područja znanosti, kojih se ova problematika dotiče.

Mi danas s osmjehom komentiramo nazor da se sunce okreće oko zemlje ali u srednjem vijeku je obratan nazor bio razlog za spaljivanje. Slično se i u današnje doba naviještaju s dobrom namjerom lakomisleni i naivni nazori a njihovi oponenti su također u opasnosti “spaljivanja”. Za daljnji pozitivni razvoj je nužno iskreno prihvatiti Kristove riječi da će nas Istina osloboditi.

U ovom dijelu ćemo se baviti posebnim pojavama o kojima ljudi imaju različita i protivrječna mišljenja. Te pojave se dotiču teologije, ali mnogo puta treba tražiti ispravno stanovište uglavnom u biofizici, medicini, kemiji, fizici, psihologiji i filozofiji, jer u tim znanstvenim disciplinama je prisutan Božji red a Bog želi, da njegov red upoznajemo i u svom životu ostvarujemo.

František Mraček

 

František Mraček (rođen 12. 4. 1934) je završio Matematičko fizikalni fakultet Karlovog univerziteta u Pragu u struci Teoretska fizika i postigao titulu RNDr (Doktor prirodnih znanosti). Nadalje je pohađao Češku visoku tehničku školu u Pragu, specijalizacija Precizna mehanika i optika, te postao diplomirani inžinjer strojarstva.

Znanstvenu titulu CSc. je dobio za dugogodišnje istraživanje prijenosa slike putem slikotvornog lanca u moždani centar. Uz pomoć eksperimenata, matematički je opisao neke ovisnosti kod transformacije slike na sitnicu oka, što je omogućilo veće shvaćanje prijenosa slike ljudskim okom.

Priznato mu je više od 30 pronalazaka sa svjetskim prioritetom. Konstruirao je nove optičke elemente, koji su omogućili kvalitetniju izvedbu filmskih, televizijskih, osvjetlavajućih i laserskih sistema.

Od mladosti se bavio determiniranošću i slobodnom voljom čovjeka te utjecajem fizikalnog djelovanja na psihiku čovjeka.

(članci se mogu bez ogranićenja publicirati uz navođenje autora i izvora: www.verite.cz)

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]