UKAZANJA S VJERSKIM SADRŽAJEM

Sažetak studije koja se bavi ukazanjima s vjerskim sadržajem

Uvijek su postojale pojave označavane kao ukazanja. Ljudi su o tim pojavama često imali različita mišljenja pa se njihova korisnost teško promicala i kod pozitivnih pojava. To je bilo zato što do sada te pojave nisu bile specificirane.

 

Podjela ukazanja prema načinu prenošenja informacija:

Prema suvremenim istraživanjima ukazanja možemo podijeliti u dvije skupine.

1. Posebno direktno ukazanje – u tom slučaju vidjelac nema nikakvu parapsihološku sposobnost. Ako se radi o direktnom osjetilnom ukazanju, vidjelac ima dojam da zamjećuje biće, koje se ukazuje, svojim osjetilima. Ima dakle realni osjet: vidni, slušni, opipni i mirisni. Ako se radi o direktnom ukazanju, mimo osjetilnog, vidjelac opet ima ta osjetilna zamjećivanja, ali nerealna, naprimjer kao što su osjeti u snu.

2. Posebna pomiješana ukazanja – vidjelac ima sposobnost zamjećivanja natprirodne pojave. Može dakle zamjećivati duhovna bića (Djevica Marija, anđeli, itd.), duše u čistilištu i paklu, a također misli živih ljudi. Pritom vidjelac nije svjestan, dok mu se duhovno biće ne predstavi, od koga informacije dobiva. Bog zbog poduke dopušta da vidjelac dobije, naprimjer, od duše u čistilištu i neistinite informacije ako one ne uzrokuju ozbiljnu štetu ljudima. Posljedica toga je da duša u čistilištu shvati škodljivost informacije, koju je donijela iz zemaljskog života, i da se tako čisti.

 

Predstavljena studija uzima u obzir da su neka ukazanja u novije vrijeme namijenjena javnosti pa dijeli ukazanja na tri kategorije:

Javna ukazanja − radi se o Božjem ukazanju za cijelo čovječanstvo, zabilježeno u Bibliji i u tradiciji, a zaključeno smrću posljednjeg apostola

Posebna javna ukazanja − radi se o Božjem ukazanju namijenjenom cijelom čovječanstvu s ciljem da se ožive javna ukazanja i da se posreduju izvanredne Božje milosti

Privatna ukazanja – radi se o Božjem ukazanju osobi primaoca ili drugim konkretnim osobama za njihovo duhovno vodstvo

 

Studija uzima u obzir da ljudi primaju duhovne informacije:

• na osnovi izravnog djelovanja Boga na čovjeka

• na principu osjetljivosti čovjeka na duhovna bića

• na principu jasnovidnosti čovjeka

 

U studiji se uzima u obzir da informacije koje imaju smisao predaje:

• Bog

• anđeli pozitivni i negativni

• duše u nebu, čistilištu, paklu i ljudi na zemlji.

Duše u čistilištu sudjeluju u mnogim pojavama koje omogućuju da se objasne neke netočnosti kod pomiješanih ukazanja i nastanak nepravih ukazanja, koja nisu prouzročena zlim duhom.

 

Tipovi „posebnih javnih ukazanja”:

Prava izravna ukazanja (osjetilna i mimoosjetilna)

Prava pomiješana ukazanja (primarna i sekundarna)

Neprava izravna ukazanja (osjetilna i mimoosjetilna)

Neprava pomiješana ukazanja (primarna i sekundarna)

 

Napomena: U studiji je također spomenuta ekstaza, posebne pojave, jasnovidnost, a navedena su i psihološka razmatranja o reakciji ljudi na ukazanja.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]