Úvod Vérité Biuro podróży
There are no translations available.

V É R I T É

NEJVĚTŠÍ POUTNÍ AGENTURA do MEDŽUGORJE a CESTOVNÍ KANCELÁŘ do IZRAELE, na KYPR a do TURECKA

Centrum VÉRITÉ je největší cestovní poutní agentura do Medžugorje v České republice s více než 20-letou tradicí. Pořádáme poutě s hlubokým duchovním programem a seznamování s místy je výrazně lepší než u ostatních poutních zájezdů. Nabízíme nejkvalitnější informace o počátcích zjevení i aktuálním vývoji.V návaznosti na zjevení a poselství Matky Boží vydáváme také periodikum Regina a měsíčník Zprávy z Medžugorje. Mezi další produkty patří knihy, DVD a CD. Spolupracujeme s farním úřadem v Medžugorji a Občanským sdružením MEDŽUGORJE.

Po dvacetiletých výzkumech a přípravě zahájili také nejkvalitnější poutní zájezdy do Izraele. Během 11 dnů navštíví účastníci 50 unikátních biblických míst. Na mnohá z nich se nikdy běžný člověk nepodívá. Mnohé neznají ani organizátoři a průvodci poutí. S námi je můžete navštívit, neboť Centrum Vérité provádí více než 20 let výzkumy pravosti těchto vzácných míst a konzultuje je se členy Biblického ústavu v Jeruzalémě. Na pouti rovněž uslyšíte 31 zvukových nahrávek, které se vážou k daným biblických místům a které jsou podle potřeby reprodukovány pomocí vysílačky a radií.

Po přípravných výzkumných cestách na Kypr, za pomoci arcibiskupa Chrysostoma II. a po cestách do Turecka připravilo Centrum VÉRITÉ též poutní cesty po stopách Ježíše na Kypru a do Turecka, hlavně do Efesu, kde žila Panna Maria posledních devět let. Toto místo navštívili též papežové Pavel VI., Jan Pavel II. a Benedikt XVI.

Medžugorje - kopec Podbrdo, místo prvního zjevení Panny Marie

Účelem poutí je nalézt a nebo prohloubit radostný vztah k Bohu, získat mimořádné milosti Boží a posilu do dalšího života a postupně uskutečňovat v radostném ovzduší upřímné obrácení skrze modlitbu, usmíření, obrácení a půst, což je velmi důležité, zvláště v nynější těžké době, která bude mít patrně vyvrcholení kolem roku 2020. Poutní cesta má přispět ke šťastnějšímu životu zde na zemi a ochraně při nastávajících pohromách.

Panna Maria řekla, že dokud zjevení v Medžugorji trvají, bude Boží požehnání v Medžugorji zvlášť velké; po konci zjevení bude již stejné jako na ostatních poutních místech.

Upozorňujeme, že nepořádáme rekreační a turistické zájezdy, ale poutní cesty s cílem získat požehnání do dalšího života, což je zvláště v Medžugorji dostupné i pro hledající ateisty.

Nicméně i při těchto poutích se za dobrého počasí od konce června do začátku září na zpáteční cestě zajíždí k moři, maxinálně na dvě hodiny. Žádné krátkodobé výlety z tohoto posvátného místa v průběhu poutě nejsou podle doporučení místních kněží a negativních zkušeností poutníků jiných organizací vhodné, protože velmi narušují a ničí duchovní přínos přetvářející člověka i podvědomě. Jednodenní nebo i delší pobyt u moře v letním období je možný jen na začátku poutní cesty. Niíkdy ne na konci poutě.

Cestovní agentura VÉRITÉ má snahu, aby poutě neměly charakter náboženské turistiky, senzačnosti a emocionálního uspokojení, protože takové mohou přinést pouze uspokojení sebelásky a nikoliv šťastný život a ochranu při zvyšujících pohromách.

Chceme, aby poutníci prožili dny pouti na tomto místě v ovzduší čisté duchovní radosti. K tomu cíli se snažíme vytvářet podmínky, takže po úvodní aklimatizaci začínají poutníci již v dalších dnech podle svých dispozic s postupným obrácením v radostném duchu. A s tímto optimizmem se vracejí domů.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]