There are no translations available.

Zjevení Panny Marie v Medžugorji

Úvod

Mariánská zjevení v Medžugorji začala 24. června 1981. Další den, 25. června, který se slaví jako den výročí, zjevení proběhlo pro 6 vizionářů. Od té doby probíhají zjevení denně. Kromě mnoha informací a povzbuzení vztahujících se na základní poselství jsou vizionářům svěřována tzv. tajemství, kterých je deset. Jakmile má vizionář svěřeno desáté tajemství, končí pro něj denní zjevení, ale má slíbeno zjevení do konce života, alespoň jednou za rok. Tento den je pevně stanoven.

mše svatá

Třetí den zjevení, tj. 26. 6. 1981, dala Panna Maria hlavní poselství, které v dalších zjeveních až po dnešní dobu prohlubuje.

Hlavní poselství Panny Marie:

Mír, mír, nic než mír. Je třeba, aby se lidé smířili s Bohem i mezi sebou. Je třeba věřit, modlit se a postit, litovat svých selhání a obracet se k Bohu.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]