Úvod Vérité Aktuality z Vérité Poslední pouť „Netradičně do Svaté země“ ve dnech 9. až 20. března 2016
Poslední pouť „Netradičně do Svaté země“ ve dnech 9. až 20. března 2016 7.9.2015
There are no translations available.

Po dvacetiletých výzkumech a přípravě jsme zahájili nejkvalitnější poutní zájezdy do Izraele. Během 11 dnů navštíví účastníci 50 unikátních biblických míst v Izraeli a Jordánsku. Na mnohá z nich se nikdy běžný člověk nepodívá. Mnohé neznají ani organizátoři a průvodci poutí. S námi je můžete navštívit.

Centrum VÉRITÉ provádí více než 20 let výzkumy pravosti těchto vzácných míst a konzultuje je se členy Biblického ústavu v Jeruzalémě.

Na pouti rovněž uslyšíte 31 zvukových nahrávek, které se vážou k daným biblických místům a které jsou podle potřeby reprodukovány pomocí vysílačky a radií.

Těchto poutí jsme od roku 2009 vykonali 7. Pro její silný duchovní a poznávací účinek, alespoň 14 lidí vykonalo tuto unikátní pouť znovu a několik lidí dokonce po třetí.POUTĚ DO IZRAELE - netradičně, nejkvalitněji: s VÉRITÉ!

Proč „Netradičně do Svaté země“?

Běžné cestovky navštíví 20 poutních míst Izraeli, z toho polovinu tradičních nepravých, zejména např. tradiční Boží hrob, Kalvárii v Chrámu Božího hrobu, tradiční křížovou cestu Via dolorosa, Ain Karim – údajné místo setkání Panny Marie s Alžbětou, Kánu Galilejskou (místo zřízené v 17. stol.) a další.

Je sice pravda, že neznalí poutníci si tyto skutečnosti neuvědomují a protože jsou v neznámé zemi, bývají s cestou spokojeni.

Po zkušenostech a výzkumech za více než 20 let jsme zjistili, že na pravých biblických místech je i pro nevěřící účinek pro oživení duchovního života a poznání biblických míst podstatně vyšší.

Proto jsme vynaložili za dvě desetiletí velké úsilí na poznání pravých biblických míst. To je v dnešní době velmi důležité, protože v druhé polovině tohoto desetiletí se bude říkat (tak moc se náhle změní svět), že Kristus vůbec nežil, bude zakázáno sloužit mši svatou a lidé budou ztrácet víru. Pobytem na pravých místech je vyloučené přijmout takový názor a zničit milostí Boží získané na těchto biblických místech.

Na některých frekventovaných místech je pro demonstraci nahrávek použito vysílačky a radií se sluchátky.

Cesty do Izraele

Centrum Vérité pro vás pořádá nejkvalitnější cesty do Izraele. Během 11 dnů navštívíte 51 unikátních biblických míst, na nichž Ježíš působil. Na mnohá z nich se nikdy běžný člověk nepodívá. S námi je můžete navštívit, neboť Centrum Vérité provádí více než 20 let výzkumy pravosti těchto vzácných míst a konzultuje je se členy biblického ústavu v Jeruzalémě. (Protože cestovky chodí s poutníky často na polovinu nepravých míst vydali jsme knihu: Pravá biblická místa ve Svaté zemi.) Na pouti rovněž uslyšíte 34 zvukových nahrávek. Na nich je zachycen průběh biblických událostí, což umožňuje i nevěřícím vnikat do Ježíšova života.

Poutní zájezdy do Izraele mají za cíl poznat místa biblických událostí, prožít na nich autenticitu Kristova života, nadchnout se pro naplňování Božího řádu a tak získat sílu do nastávajících těžkých let, zvláště od roku 2017, kdy bude patrně vytvářena světovláda.


Centrum VÉRITÉ vyhlašuje další pouť v roce 2016:

 • pouť : 9. - 20. března 2016

I když poutníci navštíví 51 biblických míst se stručným historickým a biblickým výkladem, pouť je zajímavá a je určena zejména pro oživení duchovního života. Přesto však i její přínos pro poznání biblických míst a Izraele je daleko vyšší, než je tomu u běžných poutních, turistických a poznávacích cest do Izraele. Na této unikátní pouti budou navštívena hlavně pravá a nově objevená biblická místa. Poutníkům je umožněno rychle vniknout do biblických událostí též pomocí 34 zvukových záznamů na příslušných místech.

Cena poutě : 19.800 Kč + 290 € + 40 € (vízum do Jordánska). Jinak se nic nepříplácí. Cena zahrnuje plnou penzi. (Skutečná cena poutě je vyšší, asi 34.000 Kč a musí být dotována).

Cestovní kancelář VÉRITÉ je pojištěna proti úpadku u pojišťovny UNIQUA.

Přihlášky: nezávazně ihned, závazně do 20. října 2015

Je pro nás důležité přihlásit se i nezávazně, abychom mohli v říjnu 2015 zamluvit letenky. Pak jsou dražší.

Potřebovali bychom zálohu 1 500,- Kč do 5. listopadu 2015, zbytek ceny do 15. ledna 2016; je možné dohodnout i splátky. Je pravděpodobné, že další cesty nebudou možné z důvodu celosvětové politické a vojenské situace.

Dotazy: 222 324 617 (přihlášky a informace) nebo 602 101 069.

Program a přihlášku naleznete na těchto stránkách, ale můžeme vám je poslat též poštou nebo e-mailem.

Naše adresa: Centrum VÉRITÉ, Kladenská 94/21, 160 00 Praha 6.
Tel: 222 324 617, E-mail: cestovka@verite.cz


Poznámka k cestě v roce 2016

 1. Dosavadní plánované cesty se uskutečnily, ale další cesty jsou závislé na mezinárodní situaci. (Do roku 2016 předpokládáme, že nedojde k žádným vážnějším válečným událostem v této oblasti.)
 2. V roce 2013 jsme zařadili do poutní cesty návštěvu kostela sv. Jiří v Jeninu. Ten se čtyři roky obnovoval a nachází se v kontrolované palestinské oblasti. I když se na tomto místě školí teroristé, podařilo se nám v roce 2013 na základně jednání navštívit bez problémů kostel, kde bylo uzdraveno 10 malomocných, což poutníci to přijali s nadšením.
 3. Protože za poslední rok je možno přejít v oblasti Jericha k Jordánu a tam si připomenout Kristův křest, ptali jsme se v roce 2012 poutníků, zda by nechtěli cenu za poutní cestu snížit o 2 500,- Kč a jít na toto izraelské místo. Ale poutníci jednoznačně řekli, že nikoliv. Dali přednost pravému místu v Jordánsku, dále cestě na horu Nebo, kde se na podzim 2013 dokončila bazilika a cestě přes jordánská města a vesnice s dobrým výkladem průvodce o jejich úspěšné monarchii.

Rozdílnost některých významných pravých a nepravých biblických míst:

Boží hrob – pravý je u Damašské brány, hojně navštěvovaný, existuje alespoň 20 důvodů pro pravost Hrobu. Tradiční hrob v Chrámu Božího hrobu podporuje pouze jeden důvod, že byl za městem. V místě tradičního hrobu v Chrámu Božího hrobu nebyl nalezen žádný hrob, pouze od tradičního hrobu asi 14m byl ve 4. století nalezen devíti lokulový, tak zvaný Hrob Josefa z Arimatie. Nynější tradiční hrob byl uměle vytvořen a je to jeho pátá verze.

Kalvárie (Hora lebčí) u Damašské brány – pravost podporuje pět důvodů. Naproti tomu není žádný důvod, že tradiční Kalvárie v Chrámu Božího hrobu je pravá (byl zde jen 5 metrů vysoký skalnatý kopeček).

Pravá křížová cesta – její pravost podporují čtyři důvody. Tradiční křížová cesta Via dolorosa vznikla ve 12. století, je to v pořadí již třetí křížová cesta. Pouze prvních dvě stě metrů je v souladu s pravou křížovou cestou.

Ein Karen – tradiční místo setkání Panny Marie s Alžbětou. Pravá událost se odehrála s vysokou pravděpodobností v Jutě, vzdálené od Ein Karen asi 40 km. Alžběta a Jan v Ein Karen nikdy nežili a poutní místo bylo vytvořeno z komerčních důvodů.

Kána Galilejská – místo proměnění vody ve víno. Tradiční místo bylo vytvořeno v 17. století z komerčních důvodů. Pravé místo je Khirbet Kána. Existují do 16. století písemné záznamy o poutích na toto pravé místo. Archeologické vykopávky od r. 2002 potvrzují tuto realitu.

Místo křtu Páně – je v dnešním Jordánsku na jednom rameni Jordánu vzdálené asi 500 m od hlavního toku Jordánu. V současné době je po uklidnění politických poměrů hojně navštěvované a Benedikt XVI. zde v roce 2009 posvětil základní kameny ke dvěma kostelům. Tradiční místo Jardenit vzniklo z komerčních důvodů ve 20. století.

Betsaida – místo Petrova rodiště a jeho působení není Betsaida Julias, ale místo mezi Tabghou a Magdalou. Pravá Betsaida je uvedena na starých mapách a svědčí o tom též vize bl. Kateřiny Emmerichové, které jsou v souladu se zeměpisnými vzdálenostmi.

Eliášova jeskyně – není na vrcholu hory Karmel, kam se běžně chodí, ale na jejím úpatí. Spravují ji Židé. Pro její pravost svědčí průběžné historické záznamy.

Pole pastýřů – není na místě katolického, nýbrž ortodoxního pole pastýřů. Tam přišel také Ježíš po svém křtu a předpověděl zde postavení baziliky. První kostel byl postaven ve čtvrtém století sv. Helenou.

Hora Sinaj – místo, kde Mojžíš dostal Desatero, není na tradičním místě v Egyptě, ale v Saúdské Arábii. Svědčí pro to v souladu s Biblí, že vrchol hory je černý. Pod horou je velký balvan – obětní stůl, po jehož obvodu jsou vyryty kresby býčků. Nedaleko je puklá skála a od ní vede velké koryto, kterým tekla voda.


Poutníci na pouti „Netradičně do Svaté země“ navštíví během 11 dnů 51 biblických, mnohdy unikátních míst v Izraeli a v Jordánsku. I ti, kteří již byli na tradiční pouti, si velmi cení nový přístup k návštěvě biblických míst a uznávají, že je pozvedá k hlubším duchovním zážitkům. Proto 14 poutníků si s námi poutní cestu zopakovalo.

Na pouti se natáčí kratší dokumentární film (60 minut).


Příští cesta do Izraele - NETRADIČNĚ DO SVATÉ ZEMĚ

(Z hlediska válečných událostí je cesta bezpečná - výzkumně tam každých půl roku jezdíme)

Protože poutě v minulých letech proběhly velmi úspěšně, vyhlašuje Centrum VÉRITÉ v roce 2016 další pouť do Izraele: pouť : 9. - 20. března 2016

Cena poutě pro poutníka je 19.800 Kč + 290 € + 40 €  (vízum do Jordánska), i když skutečná cena poutě je vyšší

Přínos poutě a pouť v roce 2016

Je to pouť s velkým duchovním přínosem, u níž je též daleko větší přínos v poznání biblických míst, než je tomu u dosavadních poznávacích zájezdů, kdy se často chodí na nepravá místa.

V ceně zájezdu je zahrnuto:

 1. Základní poplatky na osobu (19.800,-Kč):
  • letenka + letištní a palivové poplatky (cca 10.000 Kč)
  • ubytování (cca 9.000 Kč)
  • snídaně, jídelní balíčky na oběd (5x Betlém), večeře
  • poplatky za vstupy do objektů
  • náklady na tlumočení a průvodcovskou službu
  • autobusová doprava v Izraeli
  • autobusová doprava v Jordánsku
  • vstupní a výstupní poplatky Izrael – Jordánsko (cca 1.250,- Kč/osobu)
  • některé náklady na zajištění akce Centrem Vérité
  • náklady na duchovní akce na různých biblických místech
  • odvoz mikrobusy na letiště v Praze (nazpět linkový autobus, taxi)
 2. Zvláštní poplatky (290,- Euro):
  • denní spropitné (v hotelech, průvodcům, řidičům)
  • doprava soukromými mikrobusy a spropitné
  • dary v kostelech za možnost sloužit mši svatou
  • jednání s pracovníky v Izraeli a Jordánsku
  • polední jídelní balíčky (4x Nazaret)
  • večeře poslední den (na jiných zájezdech si ji lidé platí na letišti sami)
  • dary za zprostředkování kontaktů a informací v Izraeli a Jordánsku
  • použití taxi při organizační a přípravné práci
  • telefonáty v Izraeli a v Jordánsku
 3. Vízum do Jordánska (40,- Euro, konzulát ve Vídni- zajišťujeme)

Program a přihlášku naleznete zde, ale můžeme vám je poslat též poštou nebo e-mailem. Naše adresa je: Centrum VÉRITÉ, Kladenská 21, 160 00 Praha 6. E-mail: cestovka@verite.cz

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]