Vérité

„Drahé děti! Modlete se se mnou za nový život vás všech. Ve svých srdcích, dítka, víte co je potřebné měnit: vraťte se k Bohu a Jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, protože je potřebná obnova v Duchu. Dítka, buďte modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radostí pro všechny ty, kteří nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. Modlete se, hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohli toužit po nebi a nebeské realitě. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

×

TOP