Vérité

„Drahé děti! Ať je vám tato doba podnětem k osobnímu obrácení. Modlete se, dítka, v samotě k Duchu Svatému, aby vás posílil ve víře a důvěře v Boha, abyste byli důstojnými svědky lásky, kterou vás Bůh obdaruje prostřednictvím mé přítomnosti. Dítka, nedopusťte, aby se vám ve zkouškách zatvrdla srdce a modlitba pak byla jako poušť. Buďte odleskem Boží lásky a svědčte svým životem o Vzkříšeném Ježíšovi. Já jsem s vámi a všechny vás miluji svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. “

×

TOP