Vérité

„Drahé děti, můj Syn jako Bůh vždy hleděl nad časem. Já, jako Jeho matka, skrze Něj vidím v čase. Vidím hezké i smutné věci. Ale vidím, že ještě je třeba učinit, aby láska byla viditelná. Děti moje, nemůžete být šťastné, jestliže nemáte rády jedni druhé, jestliže nemáte lásku v každé situaci a v každém momentu svého života. A já jako Matka k vám přicházím v lásce, abych vám pomohla, abyste poznaly pravou lásku, abyste poznaly mého Syna. Proto vás vybízím, abyste stále znovu, co nejvíce žíznily po lásce, víře a naději. Jediný pramen ze kterého můžete pít je důvěra v Boha, mého Syna. Děti moje, ve chvílích neklidu a odříkání, hledejte jenom tvář mého Syna. Žijte Jeho slova a nebojte se. Modlete se, milujte upřímnými city, dobrými skutky a pomozte, aby se svět proměnil a moje srdce zvítězilo. Jako můj Syn, tak i já vám říkám, mějte rád navzájem, protože bez lásky není spasy. Děkuji vám, děti moje. “

×

TOP