Vérité

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase chci vidět vaše tváře proměněné v modlitbě. Jste tak zaplaveni pozemskými starostmi a necítíte, že je jaro za dveřmi. Dítka, zvu vás k pokání a modlitbě. Jako příroda v tichosti bojuje za nový život, i vy jste pozváni, abyste se v modlitbě otevřeli Bohu ve kterém najdete, ve svých srdcích, mír a teplo jarního slunce. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

×

TOP