Vérité

„Drahé děti! V tomto neklidném období, ve kterém ďábel sklízí duše, aby je stáhl k sobě, vás vybízím k vytrvalé modlitbě, abyste v ní objevili Boha lásky a naděje. Mé drahé děti, vezměte kříž do svých rukou. Ať je pro vás povzbuzením, že láska vyhrává vždy, zvláštním způsobem, i když je kříž i víra odmítnuta. Vy jste odrazem svých životů a příkladem, že víra a naděje jsou stále naživu a nový svět v míru je možný. Jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

×

TOP