Vérité

„Drahé děti! Slyším vaše volání a modlitby a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem, který je cesta pravda a život. Dítka, vraťte se k modlitbě a otevřete svá srdce v této době milosti a pojďte cestou obrácení. Váš život je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Dítka, všechny vás miluji a žehnám vám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

×

TOP