Vérité
Drahé děti, dívám se na vás a vybízím vás: vraťte se k Bohu, protože On je láska a mne z lásky poslal k vám, abych vás vedla na cestě obrácení. Opusťte hřích a zlo, rozhodněte se pro svatost a radost zavládne a vy budete moje vztažené ruce v tomto ztraceném světě. Přeji si, abyste byly modlitbou a nadějí pro ty, kteří nepoznali Boha lásky. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu.
×

TOP