Vérité
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se ještě více modlily, dokud ve svém srdci nepocítíte svatost odpuštění. V rodinách musí být svatost, protože, moje dítka, svět nemá budoucnost   bez lásky a svatosti, protože ve svatosti a radosti se dáváte Bohu Stvořiteli, který vás miluje nesmírnou láskou. Proto mě k vám posílá. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
×

TOP