Vérité

„Drahé děti! Vyzývám vás v tomto čase k modlitbě, půstu a odříkání si, abyste byly silnější ve víře. Toto je doba probouzení a rození. Jako příroda, která se dává, i vy, dítka, uvažujte kolik jste přijali. Buďte radostní nositelé míru a lásky, aby vám bylo dobře na zemi. Prahněte po nebi, v nebi není smutek ani nenávist. Proto, dítka, znovu se rozhodněte pro obrácení a ať svatost zavládne ve vašem životě. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

×

TOP