Vérité

"Drahé děti! Toto je čas lásky, tepla, modlitby a radosti. Modlete se, dítka, aby se ve vašich srdcích narodil malý Ježíš. Otevřete svá srdce Ježíši, který se dává každému z vás. Bůh mě v této době pozval být radostí a nadějí, a já vám říkám: bez malého Ježíše nemáte ani něhu, ani vnímámí nebe, jež je v novorozeném Děťátku skryto. Proto, dítka, pracujte na sobě. Četbou Písma svatého objevíte narození Ježíše a radost prvních dnů, jakou lidstvu dala Medžugorje. Historie tak bude pravda, co se i dnes opakuje ve vás a kolem vás. Pracujte na budování míru skrze svátost smíření. Dítka, smiřte se s Bohem a uvidíte kolem sebe zázraky. Děkuji, že jste přijali mou výzvu."

×

TOP