Vérité

„Drahé děti! Během této doby vás vyzývám k návratu k Bohu a k modlitbě. Proste o pomoc všechny svaté, aby vám mohli být příkladem a pomocí. Satan je silný a snaží se k sobě přitáhnout co nejvíce srdcí. Chce válku a nenávist. Proto jsem s vámi tak dlouho, abych vás vedla cestou spásy k Tomu, který je cesta, pravda a život. Drahé děti, vraťte se k lásce a k Bohu a On bude vaší silou i útočištěm. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

×

TOP