Vérité

Drahé děti! Toto je čas milosti. Jsem s vámi a znovu vás vybízím, vraťte se k Bohu a k modlitbě až se vám modlitba stane radostí. Mé děti, bez osobního obrácení a proměny ve vašem životě nemáte budoucnost ani mír. Avšak zlo ustane a mír zavládne ve vašich srdcích i ve světě. Proto, děti, modlete se, modlete se, modlete se. Jsem s vámi a přimlouvám se před svým synem Ježíšem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

×

TOP