Vérité

„Drahé děti! Bůh mi dovolil, abych s vámi byla i dnes, abych vás pozvala k modlitbě a půstu. Žijte tento čas milosti a buďte svědky naděje, protože, opakuji vám, dítka, že modlitbou a půstem je možné i války odvrátit. Dítka, věřte a žijte ve víře a s vírou tento čas milosti a mé Neposkvrněné Srdce nenechá nikoho z vás v neklidu, pokud se ke mně utíká. Přimlouvám se za vás před Nejvyšším a modlím se za mír ve vašich srdcích i naději pro budoucnost. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

×

TOP