Vérité
Drahé děti! S vámi jsem tak dlouho, protože Bůh je veliký ve své lásce i v mé přítomnosti. Moje děti, vybízím vás, vraťte se k Bohu a modlitbě. Mírou vašeho života ať je láska a nezapomeňte, dítka, že modlitba a půst konají zázraky ve vás i kolem vás. Všechno, co děláte, ať je ke slávě Boží, pak i Nebe naplní vaše srdce radostí a vy pocítíte, že vás Bůh miluje a že mě posílá, aby zachránil vás i Zemi na které žijete. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
×

TOP