Vérité

"Drahé děti, toto je čas vděčnosti.
Dnes od vás žádám lásku, nehledejte chyby a viny v druhých a nesuďte je. Očekávám od vás, abyste milovali a abyste šířili pravdu. Protože pravda je věčná, neměnná a vždy aktuální!
Neste světlo mého Syna, tak zničíte temnoty, které vás chtějí stále více zachvátit a odvést daleko od mého Syna Ježíše.
Nebojte se, já jsem s vámi.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

×

TOP