Vérité

Aktuality z Medžugorje zde

„Drahé děti! V tomto milostiplném čase chci vidět vaše tváře proměněné v modlitbě. Jste tak zaplaveni pozemskými starostmi a necítíte, že je jaro za dveřmi. Dítka, zvu vás k pokání a modlitbě. Jako příroda v tichosti bojuje za nový život, i vy jste pozváni, abyste se v modlitbě otevřeli Bohu ve kterém najdete, ve svých srdcích, mír a teplo jarního slunce. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se ještě více modlili, dokud ve svém srdci nepocítíte svatost odpuštění. V rodinách musí být svatost, protože, moje dítka, svět nemá budoucnost   bez lásky a svatosti, protože ve svatosti a radosti se dáváte Bohu Stvořiteli, který vás miluje nesmírnou láskou. Proto mě k vám posílá. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
×

TOP