Vérité

Denně se dovídáme stále více, že dochází ve světě k pohromám, nejen přírodním, válečným a v mezi lidských vztazích. Lidé mají snahu si toho nevšímat

v domnění, že se to zase brzy zklidní a samo se urovná. Ale zkušení lidé vědí, proč k tomu dochází, vědí, že je to způsobeno úpadkem morálky. Z historie světa je známo, že vždy když upadla morálka, došlo k velké pohromě. Ovšem v dnešní době je tento úpadek morálky cílevědomě řízen zlým duchem, protože jsme mu to umožnili právě úpadkem morálky a nevěnovali jsme pozornost varování skrze mnoho zjevení. A ten toho maximálně využívá a má k tomu lidské pomocníky. Někteří lidé se mu zcela oddali za cenu okamžitého uspokojení.

V západních státech, kde byla svoboda se zlý duch zaměřil na vedoucí činitele ve státech a dále na vedoucí duchovní osoby, které mají zajišťovat morální řád. Veřejně ještě říkají, že věří v Boha, ale ve svém soukromém životě zcela podléhají svým touhám a vášním. Svým podřízeným a věřícím lidem tolerují porušování morálního řádu s tím, že Bůh je milosrdný a vůbec se nehovoří o tom, že je též spravedlivý. Bůh tomu nechává volný průběh, protože dal lidem svobodnou vůli a vstoupí do vývoje lidské společnosti teprve tehdy, až svět se dostane vlivem egoismu do stavu sebezničení. Nicméně Bůh působí na lidi jemně svými vnuknutími a výčitkami svědomí a dále jim dal současné vizionáře, kteří lidi varují, že svět spěje ke katastrofě a naznačil jim, co mají dělat, aby tomu bylo zabráněno.

Tak např. byla irská zjevení od roku 2010 a za pět roků jich bylo 1335. Tato zjevení dočasně skončila, protože vizionářka byla v nebezpečí zavraždění, neboť některé církevní osoby a sekty proti ní vystupovaly. Nicméně tato zjevení se prokazatelně naplňovala. Pak začala být zjevení pro „zbytek věřících“ a těch je již více než 1245 a stále pokračují pro více vizionářů. Kromě toho jsou individuální varovná zjevení, která jsou stále více konkrétní a varovná. Liberální teologové dnes zcela ovlivňují vedoucí církví a tak svět se dostal do velmi těžké situace a věřící si to většinou nechtějí z pohodlnosti uvědomit a usilovat o změnu. Ale Bůh to má pod kontrolou a zasáhne teprve v okamžiku před zničením světa.

 

REGINA č. 6/2020 str. 3-4:
Petar Ljubičič, který bude zveřejňovat Medžugorská tajemství hovoří o Eucharistii. Tento článek je v dnešní době, kdy se útočí proti Eucharistii zvláště důležitý.

Str. 5-7:
Dr. Malý, historik, zdůvodňuje důležitost a pravdivost Ježíšova Zmrtvýchvstání.

Str. 8:
tým Amazonské univerzity ukazuje, že život s více partnery nevede ke šťastnějšímu životu.

Str. 9-13:
pokračování Božího plánu (III.) Článek ukazuje na živé Boží vedení Abraháma, což je důležité pro dnešní dobu, kdy nevnímáme tichý Boží hlas.

Str. 14:
Další úryvek ze života sv. Františka. Sv. František je sice i dnes populární, ale ani „věřící“ lidé jej téměř nenásledují.

Str. 15-18:
Doktor Buttar jeden z nejvýznamnějších lékařů v USA ukazuje na podvod s Covidem-19. Otevřeně uvádí konkrétní jména a důvody, proč vznikl, připomíná zákaz vlády USA z roku 2014 nepokračovat na jeho výzkumu. Ukazuje na důvody, proč byl výzkum převeden do Číny do Wu – Chanu, i když tyto konkrétní informace jej vystavují smrtelnému nebezpečí. Ukazuje, že dosavadní testování na Covid-19 je nesprávné, protože nejsou, podle autora metody, respektovány Kochovy postuláty, což vede na nesprávné výsledky.

1. Pouť na 39. výročí zjevení v Medžugorji musela být zrušena kvůli uzavřeným hranicím Bosny-Hercegoviny. Doufáme, že poutní cesty snad budou možné v srpnu, ale situace je stále nejistá, spíše se zhoršuje. Budeme vás ihned informovat na našich stránkách.

2. Poutní cesta do Svaté země: již dříve byl zajištěn termín na příští rok od 18. do 28. března 2021. Závisí na otevření hranic, na situaci ve světě a na zdravotním stavu Dr. Mráčka. Ale podle nových zjevení má být na podzim nový virus a tentokrát již smrtelný (dosavadní virus-19 není smrtelný, pokud jej dostane zdravý člověk).

* Dále nám bylo sděleno, že za letošní neuskutečněnou pouť dostaneme peníze nejpozději do 26.8. 2020. Refundační poplatek za každou letenku bude 245,- Kč a nevratný poplatek 1000,- Kč za projednávání každého zájemce na poutní cestu (naše náklady na toto projednávání a zařizování cesty je asi 2x větší. To hradí Vérité). Pokud by se zlepšila v listopadu situace  provedeme ihned organizaci cesty v plánovaném březnovém termínu. Ale dokonce listopadu se asi bude situace spíše zhoršovat.

3. Mylná informace: V Katolickém týdeníku č. 22 byla uvedena informace o negativní činnosti Centra Vérité. Údajně měla být dodána na základě rozhodnutí České biskupské konference, což není pravda. Do KT jsme napsali protest proti této informaci a též jsme požádali, aby byla zveřejněna omluva čtenářům KT. Vynakládáme totiž maximální úsilí, abychom pracovali na prohloubení víry v duchu Ježíše Krista. Možná, že je to hlavní důvod, proč byl v KT uveřejněn nepravdivý panflet a ještě doplněn lživou informací, že je to výsledek jednání Biskupské konference.

Dosud za dva měsíce po jeho zveřejnění v KT jsme na naši stížnost nedostali omluvu a vysvětlení, proč byla tato nepravdivá informace zveřejněna.

Nicméně děkujeme našim čtenářům, že po zveřejnění panfletu v KT nám za 3- 4 týdny volalo a emailovalo více než 50 čtenářů, mnozí nám jmenovitě sdělili, který kněz tuto informaci do KT dodal. Čtenáři nás ubezpečili, že díky naším publikacím se probudila a velmi oživila víra v Boha a velmi nás prosili, abychom v tomto trendu pokračovali. O odpovědi z KT vás budeme informovat.

 

×

TOP