Vérité

Pandemie COVID-19 zasáhla prakticky celý svět a vnesla do našich životů nejistotu a mnoho otázek. Téměř s jistotou lze tvrdit, že pandemie není Božím trestem. Avšak Bůh tuto situaci dopustil. Vidíme zde Varování - člověk nemůže donekonečna ignorovat Boží řád. Svět, který pohrdá Boží moudrostí spěje ke vzájemné neúctě a nenávisti, nemá budoucnost. Naopak se vytváří prostor pro různé patologie.

Pandemie je znamení času a výzva ke změně života a vzájemné úctě - nikoliv cestou, která má náš život vrátit do starých kolejí. 

Proto prožíváme tak dramatické změny, které mají vyvolat naší sebereflexi, naše obrácení. Je to výzva ke změně, k novému životu. Tento svět vidí v narychlo připravené vakcíně návrat ke starému životu, to ale již zřejmě není možné. Vakcína totiž neřeší podstatu problému, protože ten je v duchovní rovině; jde o zásadní nepochopení situace. 

Bohužel ale narychlo připravená vakcína pro nás může být potencionálně dalším rizikem. Každý by měl zodpovědně zvážit rizika, která toto řešení přináší.
Proto zde přinášíme odkazy na informace, které mají vyvážit a doplnit mnohdy velmi nekritický pohled na aplikaci vakcíny.

Uvedené odkazy jsou zde pro více objektivní pohled na problematiku a nemusí vždy znamenat naší 100% názorovou shodu.

Novinka

Na Vrcholu Těžké Doby I.

Koronavirová přítomnost a proroctví pro vrchol Těžké doby.
Velmi zajímavé informace a vize do budoucnosti.

V případě objednávek volejte přímo tel. 222 324 617.

ObalNaVrcholuTěžkéDoby

Přihlášky do 22.prosince 2020.

 Je potřeba, aby bylo přihlášeno alespoň 40 lidí. Nyní (listopad 2020) má zaplaceno 20 lidí. Pochopitelně nemůže být karanténa v ČR ani v Izraeli. Budeme to do poslední chvíle pečlivě sledovat.

         Při této pouti budou další zlepšení:

  • Chodíme zejména na pravá a nově objevená místa (biblický ústav v Jeruzalémě se zájmem sleduje naše objevy). Nově budou zařazena místa Beršeba a jih Izraele.
  • Podáváme výklady biblických událostí a jejich důsledky pro dnešní dobu.
  • Na 25 místech oživujeme biblické událostí pomoci stereo nahrávek.
  • K této pouti budou v čas. REGINA články a na www.verite.cz budou asi týdně meditace. (část již byla v roce 2020.)

Cena je jen 19 800 Kč a 280 eur (včetně celodenní penze, vstupů a dalších poplatků). Skutečná cena je 35 000 Kč, doplatek hradí VÉRITÉ z prodeje literatury a darů. Uvědomte si, že 3 dny na pouti platí VERITE.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM:

Čtvrtek 18. března 2021
16.30 – prezentace do 17.45 hod., příchod z Konviktské ul. 20, (dvůr ČVUT)
18.00 –  uzavření vchodu do kostela, setkání u sv. Bartoloměje v Praze, výdej zavazadel,  kontrola pojištění, převzetí radii, odjezd na letiště z Konviktské ul.

Pátek 19. března 2021
6.30 – příjezd z letiště do hotelu v Betlémě
7.00 – snídaně
8.00 – odjezd od hotelu
8.30 – Karmelitánský klášter 1, 2, bohoslužba, meditace 1 a výklad do 10.00
10.30 – Chrám národů, Ježíšovo utrpení 2, výklad 3 + jednoduchý oběd
12.15 – Pravá (čtvrtá) křížová cesta 3 k Zahradnímu hrobu, výklad 4
14.00 – Pravý Kristův hrob a meditace (uložení do hrobu 4 a vzkříšení 5), výklad 5
15.30 – Zeď nářku a výklad 6 událostí z prosince 2018 a jejich pokračování
18.00 – večeře, ubytování, odpočinek

Sobota 20. března 2021
7.30 – odjezd od hotelu,
8.00 – bazilika Narození, meditace 6 Ježíšovo narození 7, kaple sv. Josefa
9.30 – hora Nanebevstoupení 8, 7, výklad Starého města 9, Eleona do 10:30
13.30 – Mamre - 3 andělé 8, Melchisedech 9, Abrahám a Boží vedení, výklad u dubu 10
15.00 – Makpela - 10 velká mešita v Hebronu (kde jsou skutečně pochováni praotcové) 11

Neděle 21. března 2021
7.15 – odjezd od hotelu
7.30 –  sv. Josef, syrsko-kat. kostel v Betlémě
10.30 – Berševa, Abrahámova studna a Abilmelek, výklad 15, meditace 13
13.15 – Sodoma - krajina na jihu Mrtvého moře, Lot a Zoár v Jordánsku 12, výklad 14
14.15 – zdravotní koupání v Mrtvém moři, doporučujeme sprchování až v hotelu
16.15-- Gomora (Mrtvéhé moře), 13 vznik, Abrah. smlouva 11
17.15 – En-gedi - synagoga u Mrtvého moře, krátký výklad 12
19.15 – Betlém, večeře

Pondělí 22. března 2021
7.30 – odjezd od hotelu, bazilika Narození, bohoslužba
9.30 – Jericho - nejstarší město světa (lanovkou do kláštera) 16, Kristovo pokušení 14
12.30 – hora Gerisim (duchovní centrum Samařanů a jeho vznik) 17
14.00 – Nablus, Jákobova studna 18, meditace u studny, Ježíš a Samařanka 15
16.00 – Betlém - památník a hrob Ráchel 19

Úterý 23. března 2021
8.00 – odjezd do Emauz Nikolis (pravé Emauzy), Ježíš a dva učedníci po vzkříšení
10.00 – bohoslužba a výklad, meditace 16 20
13.00 – Gofna 21, dvanáctiletý Ježíš se ztratil 17, setkání, kostel sv. Jiří (IV. Stol.)
14.00 – odjezd do Jeruzaléma, Chrám Božího hrobu (jeho vznik 22 a tradice)

Středa 24. března 2021
8.00 – odjezd z Betléma do Nazareta
9.30 – Bétel - synagoga 23, kde měl Jákob historický sen 18, byl tam Abrahám. Ruiny synagogy se nachází v arabské vesnici Betin v Bételu, (snad nás tam pustí s autobusem)
13.30 – Ainon 24 - malebná studánka v Galilei u Jordánska 19, kde začal křtít sv. Jan
15.00 – Nazaret - bazilika Zvěstování 20, výklad 25, klášter, bohoslužba, ubytování

Čtvrtek 25. března 2021
8.00 – odjezd do Kurzi
9.00 – Gergesa (8 km od Kursi), meditace 21, 1-2 posedlí - rozpory v Bibli 26
10.00 – Matoušova celnice (sever Genezaretského moře), 27 vysvětlení rozporů z Bible 22
14.30 – Gišala - kostel 28, synagoga, kam chodil chlapec sv. Pavel, proroctví Ježíše
14.31 – Banyas - národní park na severu Izraele, (nedaleko místo Dan – místo, kde byl Lot zachráněn)  29

Pátek 26. března 2021
8.00 – odjezd
9.00 – Gabara – bohoslužba v 10.00 hod., 30 2. obrácení Magdalény 23, setkání se sestrami
13.00 – Zifori - národní park (krátká návštěva) 31
14.00 – Domek svaté Anny 32 - rodiště Panny Marie 24 (+ nepoužívaná stará bazilika)
15.00 – Nazaret, nákupy, volno

Sobota 27. března 2021
8.30 – odjezd do Kimki, Ježíš a Eliud
9.00 – Kimki, bohoslužba, výklad 33, meditace 25, (mikrobus)
11.00 – odjezd do Betšeánu
12.00 – Betšean, světská sláva vždy končí 34
14.00 – Nazaret
18.00 – bohoslužba s nedělní platností
19:45 – poslední setkání 35
20.30 – svíčkový
průvod, rozloučení se Svatou zemí
22.30 – odjezd na letiště v Tel Avivu

    Neděle 28. března 2021
8.40 – přílet do Prahy
                                                      (verze 12.11.2020)

                                                                       

Protože jsou v českých sdělovacích prostředcích často protichůdné informace, uvádíme seriózní informace v časopisu Regina:

Regina č.6/2020
Str.15. Pravda o COVID-19. Autor, který vystudoval teologii, patří k 50ti nejlepším lékařům v USA, pro své názory má potíže.

Regina č. 7-8/2020
Str.15 Odhalení pravdy o koronaviru. Vědecká pracovnice, která byla pro pravdu uvězněna.

Regina č. 9/2020
Str.15 Odhalení pravdy o koronaviru, autorem je předseda bulharské asociace patologie.
Černošská lékařka úspěšně léčí COVID-19.

Regina č. 10/2020 (vyjde koncem října)
Str. 13 Prezident Ghany hovoří k národu o podvodech a plánech s COVID-19
Str. 15 Neuvěřitelný podvod
Str. 16 Názory předních českých lékařů

Regina č. 11-12/2020 (vyjde v listopadu)
Str. 13-19 Zločin proti lidskosti.
Fundovaná zpráva od celosvětových odborníků o podvodech s koronavirem. Zcela mylný postup při dosavadním testování na COVID-19.

 (bude uveřejněno v příští Regině nebo ve Zprávách)

     Ze sdělovacích prostředků dostáváme protichůdné informace. Běžný člověk má potíž poznat, které informace jsou pravdivé. Lidé mají tendenci uvěřit informacím, které jsou líbivé a nepožadují od člověka žádné sebezápory a oběti. Ale tento přístup může mít bolestivé následky. Proto se pokoušíme čtenářům zprostředkovat některé pravdivé informace. Dalo by se říci, že jsou dva velmi protichůdné směry, které se připravují ke konkrétnímu střetu.

     Jeden směr se velmi pečlivě formuje zejména posledních 50-100 roků. Vedoucí lidé tohoto směru usilují o vybudování Nového společenského řádu, který by se vyznačoval spojením tří hlavních náboženství: katolíků, muslimů a židů do jednoho náboženství. Ovšem každé z dosavadních náboženství bude muset ustoupit z některých základních myšlenek. Nejvíce musí ustoupit křesťané, kteří se musí vzdát Krista jako Božího Syna, což má důsledky pro projevy vztahu věřících k Bohu. Dále tento nový řád staví na kontrole všech lidí pomocí čipování a jedné ideologii, kterou musí všichni přijmout, zejména politickou a hospodářskou. Vedoucí lidé v tomto směru se domnívají, že tím bude vytvořen mír na světě a nebudou rozbroje mezi lidmi. To zní pro povrchně uvažující lidi líbivě, ale je otázka, zda je to reálné, protože něco podobného chtěli vybudovat komunisté v Rusku a víme, jak to dopadlo.

     Viditelní představitelé této skupiny jsou zejména Tony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie, který dal Číně 3,7 miliard dolarů na dokončení viru Covid-19. Dále Bill Gates, multimiliardář, který se velmi angažuje za vytvoření Nového společenského řádu a má obrovské příjmy z patentů na Covid-19 a dalších, dále George Soros, miliardář, který usiluje o depopulaci světa a plně se zapojuje do budování Nového světového řádu.

Jaký je jejich plán?
    
Chtějí světovládu a depopulaci světa. Proto vypracovali Covid-19 (SARS/HIV), který sám nezpůsobuje úmrtnost, ale jen zhoršuje zdravotní stav a poškozuje náš zdravotní stav jako chřipka. Vybízejí lékaře, aby uvedli v úmrtním listě hlavní důvod úmrtí Covid, pokud jej též měl. Za toto prohlášení dostanou v USA 1 300 dolarů. Tajně bylo rozhodnuto, že tento virus bude šířen od listopadu 2019 do dubna 2020.

      Pokud navození strachu bude malé, měli program použití silnějšího viru SARS/VIR/MERS, který má úmrtnost 30%. Bylo naplánováno, že bude rozšiřován od června 2020 do listopadu 2020 (viz Regina č. 10/2020, str. 13-14). Podle současných informací byl skutečně tento virus podle plánu vypuštěn v červnu 2020 v středoasijském Kazachstanu. A za měsíc a půl bylo 1800 úmrtí. Dosud není známo, že by tento virus byl hromadně rozšířen do další části světa. Pouze se objevili ojedinělé případy, např. v Bosně-Hercegovině, kde byly zaznamenány dva případy u mladých chlapců (31 a 24 roků), kteří byli zdraví a zemřeli během 12 dnů.

     Zdá se, že tato strategie má za cíl, aby lidé akceptovali očkování, které by mělo zabránit epidemii a nakonec by lidé přistoupili na čipování, což je cesta těchto negativních sil k získání světovlády.

     V druhé skupině jsou lidé, kteří mají určitou víru v Boha a dokonce to někdy nějak  dávají najevo. Nicméně jsou jedinci, kteří tuto víru uskutečňují důsledně podle Božích přikázání. Ale celkově se morálka světa zhoršuje, což nutně povede k válečným a přírodním pohromám. Bůh těmto pohromám nezabrání, protože nás mnohokrát varoval a nechce nám odebrat svobodnou vůli, ale ví, že lidé po velkých utrpeních pochopí, že to byla mylná cesta.

     K předním zastáncům tohoto směru bychom mohli řadit např. Benedikta XVI., kardinály Saracha , Brandmüllera, Burkeho, Müllera, další věřící biskupy, kněze a upřímně věřící lajky.

Další vývoj
    
Obě protichůdné skupiny se připravují na konečný střed, který by měl (podle nás) vyvrcholit do tří roků. K tomu negativní síly potřebují, aby v USA nevyhrál prezidentské volby D. Trump. Proto je proti němu veden urputný lživý boj (viz Reg. č. 10, str. 7-8)/20 20, až vyjde a též Regině 11-12, až vyjde), a zjevení z 3.10. 2020. Ale i kdyby Trump vyhrál volby je zřejmé, že nedokončí příští období, protože nastoupí antikrist.

     Zhoršující se situaci světa, do které jsme se dostali úpadkem morálky, je možno zabránit jen modlitbou (ale srdcem) a obrácením.

Denně se dovídáme stále více, že dochází ve světě k pohromám, nejen přírodním, válečným a v mezi lidských vztazích. Lidé mají snahu si toho nevšímat

v domnění, že se to zase brzy zklidní a samo se urovná. Ale zkušení lidé vědí, proč k tomu dochází, vědí, že je to způsobeno úpadkem morálky. Z historie světa je známo, že vždy když upadla morálka, došlo k velké pohromě. Ovšem v dnešní době je tento úpadek morálky cílevědomě řízen zlým duchem, protože jsme mu to umožnili právě úpadkem morálky a nevěnovali jsme pozornost varování skrze mnoho zjevení. A ten toho maximálně využívá a má k tomu lidské pomocníky. Někteří lidé se mu zcela oddali za cenu okamžitého uspokojení.

V západních státech, kde byla svoboda se zlý duch zaměřil na vedoucí činitele ve státech a dále na vedoucí duchovní osoby, které mají zajišťovat morální řád. Veřejně ještě říkají, že věří v Boha, ale ve svém soukromém životě zcela podléhají svým touhám a vášním. Svým podřízeným a věřícím lidem tolerují porušování morálního řádu s tím, že Bůh je milosrdný a vůbec se nehovoří o tom, že je též spravedlivý. Bůh tomu nechává volný průběh, protože dal lidem svobodnou vůli a vstoupí do vývoje lidské společnosti teprve tehdy, až svět se dostane vlivem egoismu do stavu sebezničení. Nicméně Bůh působí na lidi jemně svými vnuknutími a výčitkami svědomí a dále jim dal současné vizionáře, kteří lidi varují, že svět spěje ke katastrofě a naznačil jim, co mají dělat, aby tomu bylo zabráněno.

Tak např. byla irská zjevení od roku 2010 a za pět roků jich bylo 1335. Tato zjevení dočasně skončila, protože vizionářka byla v nebezpečí zavraždění, neboť některé církevní osoby a sekty proti ní vystupovaly. Nicméně tato zjevení se prokazatelně naplňovala. Pak začala být zjevení pro „zbytek věřících“ a těch je již více než 1245 a stále pokračují pro více vizionářů. Kromě toho jsou individuální varovná zjevení, která jsou stále více konkrétní a varovná. Liberální teologové dnes zcela ovlivňují vedoucí církví a tak svět se dostal do velmi těžké situace a věřící si to většinou nechtějí z pohodlnosti uvědomit a usilovat o změnu. Ale Bůh to má pod kontrolou a zasáhne teprve v okamžiku před zničením světa.

 

REGINA č. 6/2020 str. 3-4:
Petar Ljubičič, který bude zveřejňovat Medžugorská tajemství hovoří o Eucharistii. Tento článek je v dnešní době, kdy se útočí proti Eucharistii zvláště důležitý.

Str. 5-7:
Dr. Malý, historik, zdůvodňuje důležitost a pravdivost Ježíšova Zmrtvýchvstání.

Str. 8:
tým Amazonské univerzity ukazuje, že život s více partnery nevede ke šťastnějšímu životu.

Str. 9-13:
pokračování Božího plánu (III.) Článek ukazuje na živé Boží vedení Abraháma, což je důležité pro dnešní dobu, kdy nevnímáme tichý Boží hlas.

Str. 14:
Další úryvek ze života sv. Františka. Sv. František je sice i dnes populární, ale ani „věřící“ lidé jej téměř nenásledují.

Str. 15-18:
Doktor Buttar jeden z nejvýznamnějších lékařů v USA ukazuje na podvod s Covidem-19. Otevřeně uvádí konkrétní jména a důvody, proč vznikl, připomíná zákaz vlády USA z roku 2014 nepokračovat na jeho výzkumu. Ukazuje na důvody, proč byl výzkum převeden do Číny do Wu – Chanu, i když tyto konkrétní informace jej vystavují smrtelnému nebezpečí. Ukazuje, že dosavadní testování na Covid-19 je nesprávné, protože nejsou, podle autora metody, respektovány Kochovy postuláty, což vede na nesprávné výsledky.

1. Pouť na 39. výročí zjevení v Medžugorji musela být zrušena kvůli uzavřeným hranicím Bosny-Hercegoviny. Doufáme, že poutní cesty snad budou možné v srpnu, ale situace je stále nejistá, spíše se zhoršuje. Budeme vás ihned informovat na našich stránkách.

2. Poutní cesta do Svaté země: již dříve byl zajištěn termín na příští rok od 18. do 28. března 2021. Závisí na otevření hranic, na situaci ve světě a na zdravotním stavu Dr. Mráčka. Ale podle nových zjevení má být na podzim nový virus a tentokrát již smrtelný (dosavadní virus-19 není smrtelný, pokud jej dostane zdravý člověk).

* Dále nám bylo sděleno, že za letošní neuskutečněnou pouť dostaneme peníze nejpozději do 26.8. 2020. Refundační poplatek za každou letenku bude 245,- Kč a nevratný poplatek 1000,- Kč za projednávání každého zájemce na poutní cestu (naše náklady na toto projednávání a zařizování cesty je asi 2x větší. To hradí Vérité). Pokud by se zlepšila v listopadu situace  provedeme ihned organizaci cesty v plánovaném březnovém termínu. Ale dokonce listopadu se asi bude situace spíše zhoršovat.

3. Mylná informace: V Katolickém týdeníku č. 22 byla uvedena informace o negativní činnosti Centra Vérité. Údajně měla být dodána na základě rozhodnutí České biskupské konference, což není pravda. Do KT jsme napsali protest proti této informaci a též jsme požádali, aby byla zveřejněna omluva čtenářům KT. Vynakládáme totiž maximální úsilí, abychom pracovali na prohloubení víry v duchu Ježíše Krista. Možná, že je to hlavní důvod, proč byl v KT uveřejněn nepravdivý panflet a ještě doplněn lživou informací, že je to výsledek jednání Biskupské konference.

Dosud za dva měsíce po jeho zveřejnění v KT jsme na naši stížnost nedostali omluvu a vysvětlení, proč byla tato nepravdivá informace zveřejněna.

Nicméně děkujeme našim čtenářům, že po zveřejnění panfletu v KT nám za 3- 4 týdny volalo a emailovalo více než 50 čtenářů, mnozí nám jmenovitě sdělili, který kněz tuto informaci do KT dodal. Čtenáři nás ubezpečili, že díky naším publikacím se probudila a velmi oživila víra v Boha a velmi nás prosili, abychom v tomto trendu pokračovali. O odpovědi z KT vás budeme informovat.

 

×

TOP