Vérité

Pandemie COVID-19 zasáhla prakticky celý svět a vnesla do našich životů nejistotu a mnoho otázek. Téměř s jistotou lze tvrdit, že pandemie není Božím trestem. Avšak Bůh tuto situaci dopustil. Vidíme zde Varování - člověk nemůže donekonečna ignorovat Boží řád. Svět, který pohrdá Boží moudrostí spěje ke vzájemné neúctě a nenávisti, nemá budoucnost. Naopak se vytváří prostor pro různé patologie.

Pandemie je znamení času a výzva ke změně života a vzájemné úctě - nikoliv cestou, která má náš život vrátit do starých kolejí. 

Proto prožíváme tak dramatické změny, které mají vyvolat naší sebereflexi, naše obrácení. Je to výzva ke změně, k novému životu. Tento svět vidí v narychlo připravené vakcíně návrat ke starému životu, to ale již zřejmě není možné. Vakcína totiž neřeší podstatu problému, protože ten je v duchovní rovině; jde o zásadní nepochopení situace. 

Bohužel ale narychlo připravená vakcína pro nás může být potencionálně dalším rizikem. Každý by měl zodpovědně zvážit rizika, která toto řešení přináší.
Proto zde přinášíme odkazy na informace, které mají vyvážit a doplnit mnohdy velmi nekritický pohled na aplikaci vakcíny.

Uvedené odkazy jsou zde pro více objektivní pohled na problematiku a nemusí vždy znamenat naší 100% názorovou shodu.

×

TOP