Vérité

Denně se dovídáme stále více, že dochází ve světě k pohromám, nejen přírodním, válečným a v mezi lidských vztazích. Lidé mají snahu si toho nevšímat

v domnění, že se to zase brzy zklidní a samo se urovná. Ale zkušení lidé vědí, proč k tomu dochází, vědí, že je to způsobeno úpadkem morálky. Z historie světa je známo, že vždy když upadla morálka, došlo k velké pohromě. Ovšem v dnešní době je tento úpadek morálky cílevědomě řízen zlým duchem, protože jsme mu to umožnili právě úpadkem morálky a nevěnovali jsme pozornost varování skrze mnoho zjevení. A ten toho maximálně využívá a má k tomu lidské pomocníky. Někteří lidé se mu zcela oddali za cenu okamžitého uspokojení.

V západních státech, kde byla svoboda se zlý duch zaměřil na vedoucí činitele ve státech a dále na vedoucí duchovní osoby, které mají zajišťovat morální řád. Veřejně ještě říkají, že věří v Boha, ale ve svém soukromém životě zcela podléhají svým touhám a vášním. Svým podřízeným a věřícím lidem tolerují porušování morálního řádu s tím, že Bůh je milosrdný a vůbec se nehovoří o tom, že je též spravedlivý. Bůh tomu nechává volný průběh, protože dal lidem svobodnou vůli a vstoupí do vývoje lidské společnosti teprve tehdy, až svět se dostane vlivem egoismu do stavu sebezničení. Nicméně Bůh působí na lidi jemně svými vnuknutími a výčitkami svědomí a dále jim dal současné vizionáře, kteří lidi varují, že svět spěje ke katastrofě a naznačil jim, co mají dělat, aby tomu bylo zabráněno.

Tak např. byla irská zjevení od roku 2010 a za pět roků jich bylo 1335. Tato zjevení dočasně skončila, protože vizionářka byla v nebezpečí zavraždění, neboť některé církevní osoby a sekty proti ní vystupovaly. Nicméně tato zjevení se prokazatelně naplňovala. Pak začala být zjevení pro „zbytek věřících“ a těch je již více než 1245 a stále pokračují pro více vizionářů. Kromě toho jsou individuální varovná zjevení, která jsou stále více konkrétní a varovná. Liberální teologové dnes zcela ovlivňují vedoucí církví a tak svět se dostal do velmi těžké situace a věřící si to většinou nechtějí z pohodlnosti uvědomit a usilovat o změnu. Ale Bůh to má pod kontrolou a zasáhne teprve v okamžiku před zničením světa.

 

×

TOP