Vérité

 (bude uveřejněno v příští Regině nebo ve Zprávách)

     Ze sdělovacích prostředků dostáváme protichůdné informace. Běžný člověk má potíž poznat, které informace jsou pravdivé. Lidé mají tendenci uvěřit informacím, které jsou líbivé a nepožadují od člověka žádné sebezápory a oběti. Ale tento přístup může mít bolestivé následky. Proto se pokoušíme čtenářům zprostředkovat některé pravdivé informace. Dalo by se říci, že jsou dva velmi protichůdné směry, které se připravují ke konkrétnímu střetu.

     Jeden směr se velmi pečlivě formuje zejména posledních 50-100 roků. Vedoucí lidé tohoto směru usilují o vybudování Nového společenského řádu, který by se vyznačoval spojením tří hlavních náboženství: katolíků, muslimů a židů do jednoho náboženství. Ovšem každé z dosavadních náboženství bude muset ustoupit z některých základních myšlenek. Nejvíce musí ustoupit křesťané, kteří se musí vzdát Krista jako Božího Syna, což má důsledky pro projevy vztahu věřících k Bohu. Dále tento nový řád staví na kontrole všech lidí pomocí čipování a jedné ideologii, kterou musí všichni přijmout, zejména politickou a hospodářskou. Vedoucí lidé v tomto směru se domnívají, že tím bude vytvořen mír na světě a nebudou rozbroje mezi lidmi. To zní pro povrchně uvažující lidi líbivě, ale je otázka, zda je to reálné, protože něco podobného chtěli vybudovat komunisté v Rusku a víme, jak to dopadlo.

     Viditelní představitelé této skupiny jsou zejména Tony Fauci, ředitel Národního institutu pro alergie, který dal Číně 3,7 miliard dolarů na dokončení viru Covid-19. Dále Bill Gates, multimiliardář, který se velmi angažuje za vytvoření Nového společenského řádu a má obrovské příjmy z patentů na Covid-19 a dalších, dále George Soros, miliardář, který usiluje o depopulaci světa a plně se zapojuje do budování Nového světového řádu.

Jaký je jejich plán?
    
Chtějí světovládu a depopulaci světa. Proto vypracovali Covid-19 (SARS/HIV), který sám nezpůsobuje úmrtnost, ale jen zhoršuje zdravotní stav a poškozuje náš zdravotní stav jako chřipka. Vybízejí lékaře, aby uvedli v úmrtním listě hlavní důvod úmrtí Covid, pokud jej též měl. Za toto prohlášení dostanou v USA 1 300 dolarů. Tajně bylo rozhodnuto, že tento virus bude šířen od listopadu 2019 do dubna 2020.

      Pokud navození strachu bude malé, měli program použití silnějšího viru SARS/VIR/MERS, který má úmrtnost 30%. Bylo naplánováno, že bude rozšiřován od června 2020 do listopadu 2020 (viz Regina č. 10/2020, str. 13-14). Podle současných informací byl skutečně tento virus podle plánu vypuštěn v červnu 2020 v středoasijském Kazachstanu. A za měsíc a půl bylo 1800 úmrtí. Dosud není známo, že by tento virus byl hromadně rozšířen do další části světa. Pouze se objevili ojedinělé případy, např. v Bosně-Hercegovině, kde byly zaznamenány dva případy u mladých chlapců (31 a 24 roků), kteří byli zdraví a zemřeli během 12 dnů.

     Zdá se, že tato strategie má za cíl, aby lidé akceptovali očkování, které by mělo zabránit epidemii a nakonec by lidé přistoupili na čipování, což je cesta těchto negativních sil k získání světovlády.

     V druhé skupině jsou lidé, kteří mají určitou víru v Boha a dokonce to někdy nějak  dávají najevo. Nicméně jsou jedinci, kteří tuto víru uskutečňují důsledně podle Božích přikázání. Ale celkově se morálka světa zhoršuje, což nutně povede k válečným a přírodním pohromám. Bůh těmto pohromám nezabrání, protože nás mnohokrát varoval a nechce nám odebrat svobodnou vůli, ale ví, že lidé po velkých utrpeních pochopí, že to byla mylná cesta.

     K předním zastáncům tohoto směru bychom mohli řadit např. Benedikta XVI., kardinály Saracha , Brandmüllera, Burkeho, Müllera, další věřící biskupy, kněze a upřímně věřící lajky.

Další vývoj
    
Obě protichůdné skupiny se připravují na konečný střed, který by měl (podle nás) vyvrcholit do tří roků. K tomu negativní síly potřebují, aby v USA nevyhrál prezidentské volby D. Trump. Proto je proti němu veden urputný lživý boj (viz Reg. č. 10, str. 7-8)/20 20, až vyjde a též Regině 11-12, až vyjde), a zjevení z 3.10. 2020. Ale i kdyby Trump vyhrál volby je zřejmé, že nedokončí příští období, protože nastoupí antikrist.

     Zhoršující se situaci světa, do které jsme se dostali úpadkem morálky, je možno zabránit jen modlitbou (ale srdcem) a obrácením.

×

TOP