Vérité

1. Pouť na 39. výročí zjevení v Medžugorji musela být zrušena kvůli uzavřeným hranicím Bosny-Hercegoviny. Doufáme, že poutní cesty snad budou možné v srpnu, ale situace je stále nejistá, spíše se zhoršuje. Budeme vás ihned informovat na našich stránkách.

2. Poutní cesta do Svaté země: již dříve byl zajištěn termín na příští rok od 18. do 28. března 2021. Závisí na otevření hranic, na situaci ve světě a na zdravotním stavu Dr. Mráčka. Ale podle nových zjevení má být na podzim nový virus a tentokrát již smrtelný (dosavadní virus-19 není smrtelný, pokud jej dostane zdravý člověk).

* Dále nám bylo sděleno, že za letošní neuskutečněnou pouť dostaneme peníze nejpozději do 26.8. 2020. Refundační poplatek za každou letenku bude 245,- Kč a nevratný poplatek 1000,- Kč za projednávání každého zájemce na poutní cestu (naše náklady na toto projednávání a zařizování cesty je asi 2x větší. To hradí Vérité). Pokud by se zlepšila v listopadu situace  provedeme ihned organizaci cesty v plánovaném březnovém termínu. Ale dokonce listopadu se asi bude situace spíše zhoršovat.

3. Mylná informace: V Katolickém týdeníku č. 22 byla uvedena informace o negativní činnosti Centra Vérité. Údajně měla být dodána na základě rozhodnutí České biskupské konference, což není pravda. Do KT jsme napsali protest proti této informaci a též jsme požádali, aby byla zveřejněna omluva čtenářům KT. Vynakládáme totiž maximální úsilí, abychom pracovali na prohloubení víry v duchu Ježíše Krista. Možná, že je to hlavní důvod, proč byl v KT uveřejněn nepravdivý panflet a ještě doplněn lživou informací, že je to výsledek jednání Biskupské konference.

Dosud za dva měsíce po jeho zveřejnění v KT jsme na naši stížnost nedostali omluvu a vysvětlení, proč byla tato nepravdivá informace zveřejněna.

Nicméně děkujeme našim čtenářům, že po zveřejnění panfletu v KT nám za 3- 4 týdny volalo a emailovalo více než 50 čtenářů, mnozí nám jmenovitě sdělili, který kněz tuto informaci do KT dodal. Čtenáři nás ubezpečili, že díky naším publikacím se probudila a velmi oživila víra v Boha a velmi nás prosili, abychom v tomto trendu pokračovali. O odpovědi z KT vás budeme informovat.

 

 

 

Středa 9. 3. 2016

 • 15.00 - 17.45 - prezentace Praha 1, Konviktská 20 (zavazadla je možno odložit i dříve). Při prezentaci účastníci převezmou: pasy, letenky, rádio FM, barevné čepice, převáží si zavazadla 15 kg do zavazadlového prostoru, palubní zavazadlo 5 kg) a podepíší prohlášení
 • 18.00 - krátké informace o odjezdu, mše svatá (za požehnání pro pouť) a krátká adorace u sv. Bartoloměje, přechod do Konviktské 20 (ukázněně zkrz klášter)
 • 19.15 - uklidňující čaj, naložení zavazadel, WC
 • 19.45 - odjezd na letiště mikrobusy, kontroly + večeře (asi za 125 Kč) dle vašeho výběru na letišti v restauraci pro zaměstnance
 • 23:45 - odlet do Tel Avivu

Čtvrtek 10. 3. 2016

 • 04.50 - přílet do Tel Avivu a výměna valut (až po výstupu z poslední letištní haly!)
 • 05.40 - odjezd do Betléma
 • 06.45 - příjezd do hotelu, odložení zavazadel (možná i na pokoj)
 • 07.00 - snídaně
 • 08.45 - odjezd na pravé ortodoxní Pole pastýřů (zvukové meditativní nahrávky: zjevení anděla pastýřům; působení Ježíše Krista po křtu na Jordánu), (dámy sukně, pánové dlouhé kalhoty)
 • 09.30 - odjezd do Betánie
 • 10.30 - prohlídka (kostel, Lazarův hrob, ruiny, Lazar a Ježíš), nahrávka: vzkříšení Lazara a jeho další život, zejména na Kypru
 • 11.00 - mše svatá v Betánii
 • 12.15 - odjezd na Olivovou horu, polední přestávka, historie místa Nanebevstoupení, meditační nahrávka: Nanebevstoupení Ježíše
 • 14.45 - Getsemanská zahrada, chrám Národů, nahrávka: Ježíš v Getsemanské zahradě
 • 16.15 - odjezd do Betléma, ubytování na hotelu
 • 18.00 – večeře, dlouhý odpočinek

Pátek 11. 3. 2016

 • 06.45 - snídaně
 • 07.30 - odjezd do Jeruzaléma, Lví brána
 • 08.15 - kostel svaté Anny, dvě události u rybníka Bethesda, první křesťanský kostel, nahrávka: uzdravení muže ochrnulého 38 let
 • 09.15 - tradiční Křížová cesta Via Dolorosa
 • 11.00 - mše sv. v chrámu Božího hrobu, polední přestávka
 • 12.30 - kaple sv. Heleny, rokle, Kalvárie I. (tradiční), Boží hrob (tradiční)
 • 13:30 - přechod k Damašské bráně
 • 14.00 - Kalvárie II. (pravá), ukamenování sv. Štěpána, zahradní hrob (pravý Kristův), nahrávky: uložení Ježiše do hrobu, vzkříšení
 • 16:00 - Zeď nářků, hora Mórija (obětování Izáka)
 • 17.00 - odjezd do Betléma na hotel
 • 18.00 - večeře, informace a společné setkání poutníků (40 minut)

Sobota 12. 3. 2016

 • 07.00 - snídaně, odjezd 07.30 (dámy sukně, pánové kalhoty)
 • 08.00 - výklad u baziliky Narození, jeskyně Narození, meditační nahrávka: narození Ježíše
 • 09.00 - mše svatá v jeskyni sv. Josefa, mléčná jeskyně, nákupy
 • 12.00 - odjezd do Nablusu v Samařsku
 • 14.00 - Jákobova studna, bazilika, nahrávka: Ježíš a samaritánka Dina (u studny se nesmí fotografovat!, ale v bazilice ano)
 • 15.00 - odjezd do Betléma
 • 18.00 - večeře, informace, společné setkání 40 minut

Neděle 13. 3. 2016

 

 • 07.00 - snídaně, odjezd 07.45
 • 07.45 - odjezd na katolické Pole pastýřů
 • 08.00 - mše svatá v kapli Anděla, drobné nákupy
 • 09.45 - odjezd do Kumránu, eséni, nález svitků Písma
 • 11.45 - odjezd do Gomory
 • 12.15 - Gomora, zničení měst sírou (odneste si nevyhořelou síru), výklad, nahrávka: Abrahám, Lot a Sodoma
 • 13.15 - odjezd k Mrtvému moři na koupání, nákupy
 • 16.00 - odjezd do Betléma
 • 19.00 - večeře, informace a krátké společné setkání

Pondělí 14. 3. 2016

 • 07.00 - snídaně
 • 07.45 - odjezd ke sv. Petru - kostel Zakokrhání, nahrávka: Petrovo zapření Ježíše
 • 09.00 - mše svatá u sv. Petra, prohlídka kostela, Makabejské schody
 • 10.30 - odchod na Sión, Večeřadlo, nahrávky: ustanovení Nejsv. svátosti, seslání Ducha Svatého, Dormitión (mít radio FM)
 • 12:00 - odjezd ke Lví bráně
 • 12.30 - zahájení pravé Křížové cesty, křížová cesta (nahrávka 45 minut), mít radio FM
 • 13.45 - odjezd do Gilgálu
 • 14.30 - Gilgál (příchod Izraele po 40 letech na poušti a působení Krista), nahrávka: Ježíš v Gilgálu
 • 15.45 - odjezd do pouště, výhled na klášter sv. Jiří
 • 17.00 - odjezd do Betléma
 • 19.00 - večeře, informace a společné setkání před odjezdem (sbalte si vše!)

Úterý 15. 3. 2016

 • 06.00 - snídaně
 • 06.30 - odjezd na přechod do Jordánska (u Jericha)
 • 09.00 - odjezd na pravé Křtící místo, nahrávka: Kristův křest, obnova křestního slibu
 • 12.15 - odjezd na horu Nebo, je zde otevřena nová bazilika
 • 14.00 - mše sv. na hoře Nebo, nahrávka: Mojžíš končí svou pouť, Ježíš na hoře Nebo
 • 15.15 - odjezd na přechod (Bett Shean)
 • 18.00 - odjezd od přechodu do Nazareta
 • 19.00 - ubytování v klášteře
 • 19.30 – večeře, odpočinek

Středa 16. 3. 2016

 • 07.00 - snídaně (do 7.45)
 • 08.00 - Nazaret - mše svatá v Bazilice Zvěstování
 • 08.45 – odchod na autobus, křižovatka
 • 09.30 – 10.30 – Kurzi (nové objevy), nahrávka: uzdravení posedlých
 • 10.45 - malebné místo, 2. Rozmnožení, nahrávka: nasycení 4.000 lidí
 • 12.00 - příjezd do Naim, nahrávka: vzkříšení mrtvého chlapce
 • 14.00 – Jenin, nahrávka: uzdravení 10 malomocných
 • 16.00 - Nazaret - hora Srázu (z níž chtěli shodit Krista), nahrávka: snaha zabít Ježíše,
 • 17.00 - Synagoga, kde se farizeové pobouřili nad Ježíšem, nákupy
 • 19.00 - večeře, informace

Čtvrtek 17. 3. 2016

 • 07.00 - snídaně
 • 08:00 - odjezd do Chorazim (zbytky kdysi nádherného města)
 • 09.45 - odjezd do Kafarnaum, mše svatá v 11.00, nahrávka: působení Ježíše
 • 12.30 - Petrův primát, oběd, nahrávky: Petrův primát, uzdravení Petrovy tchýně
 • 14.00 – 1. Rozmnožení, nahrávka: nasycení 5 000 lidí
 • 15.00 - pravá Betsaida, nahrávka: působení Ježíše
 • 16.30 - příjezd do Nazareta, prohlídka podzemí, kde byl patrně pohřben sv. Josef
 • 19.00 - večeře, informace
 • 20.30 – 21.30 – pro zájemce: adorace v bazilice

Pátek 18. 3. 2016

 • 07.00 – snídaně (pevná obuv)
 • 07.30 - odjezd do Khirbet Kány, nahrávka: Ježíšův první zázrak, studna Josefova, nahrávka: Ježíš hovoří o Josefovi
 • 13.30 - Gabara, skalní kaple (mše svatá), meditační nahrávka: první obrácení Magdalény
 • 16.00 – Genabris, nahrávka: povolání Natanaela
 • 17.15 – příjezd do Nazareta, nákupy
 • 18.30 – 18.55 – koncert z řad poutníků v klášterním kostele
 • 19.00 - večeře, informace

Sobota 19. 3. 2016

 • 07.00 - snídaně
 • 08.00 – odjezd na horu Tábor
 • 11.00 – mše svatá na hoře Tábor, nahrávka: Proměnění Páně
 • 12.30 – odjezd od úpatí hory Tábor do Meggida; místo poslední bitvy mezi dobrem a zlem, nahrávka: Ježíš v Meggidu
 • 15.30 – příjezd do Nazareta, nákupy
 • 18.00 - děkovná modlitba a mše svatá z Květné neděle (průvod z ratolestmi)
 • 19.00 - večeře
 • 19.45 - poslední společné setkání, pokyny před odletem
 • 20.30-21.30 - bazilika - procesí se svíčkami a sochou Panny Marie (pro zájemce) - milé rozloučení se Svatou zemí
 • 22.00 - odjezd do Tel Avivu na letiště

Neděle 20. 3. 2016

 • 08:40 - přílet do Prahy (individuální odjezd z letiště na hlavní nádraží - autobus má půlhodinový interval, taxi)
 • Pro meditace a je 34 stereo nahrávek
×

TOP