Vérité

Program poutě

Program poutě se vytváří vždy až během pobytu podle okamžitých možností. Je-li to nabídnuté, setkáme se s vizionářem, dále s někým z tamních kněží. Rovněž bývá setkání se členy řeholní komunity Královna Míru nebo svědectví kanadských manželů v medžugorském hradu. Setkání s členy komunit jsou velmi důležitá, protože ve značné míře dosáhli pokoje a míru, jak to žádá Panna Maria. A pro poutníky je toto setkání povzbuzením, aby je následovali. Navštěvujeme též komunitu pro léčení závislostí. Ryzí víra a svědectví členů komunity jsou rovněž velkým povzbuzením k upřímnému obrácení. Všechna setkání jsou tlumočena.

Dále se zúčastňujeme běžného hlavního večerního tříhodinového programu v kostele včetně modliteb za duševní a tělesné uzdravení a rovněž působivých nočních adorací, kdy lidé silně pociťují Kristovu přítomnost. Máme snahu zajistit účast našich kněží na pouti pro sloužení českých mší a možnost vykonat svátost smíření.

Na kopci Crnica rozjímáme u reliéfů s tajemstvími růžence a na místě prvních zjevení Podbrdu. Je zde možné prožít osobní modlitbu a zamyšlení nad vlastním životem. Při kajícím výstupu na kopec Križevac se rozjímavě modlíme Křížovou cestu, ke které se při společném výstupu váží plnomocné odpustky, a na vrcholu kopce se ponoříme do osobní modlitby před velikým betonovým křížem, skrývajícím v sobě posvátné ostatky. Rovněž konáme návštěvy u Modrého kříže, kde často probíhají zjevení pro Ivanovu modlitební skupinu.

Základní informace o cestách

Autobusy vysíláme z více míst Čech, Moravy. Přihlášeným zasíláme základní informace do 14 dnů po přihášení. Přibližně 10 dnů před odjezdem odešleme konkrétní informace o nástupu do autobusu (nejblíže k místu vašeho bydliště) a o pobytu v Medžugorji.

Trasy a místa nástupu určujeme podle oblastí, ze kterých se přihlásí nejvíce poutníků. U poutí s větším počtem autobusů míváme více zastávek v různých místech republiky, což je pro poutníky výhodné.

Kněží, bohoslovci a řeholníci mohou putovat s námi zdarma. Sociálně slabí lidé mohou žádat o slevu. Po předběžné dohodě je možné cestu platit i dodatečně a na splátky.

Poutní skupiny mohou doporučit autobusovou firmu a řidiče, s nimiž by chtěly jet. Avšak tato firma musí akceptovat naše zaměření a cenu. Nahlásí-li někdo skupinu poutníků přes 40 osob, může jet v naší režii zdarma, jestliže shromáždí skupinu asi 22 poutníků, může jet s poloviční slevou.

Pokud se někdo chce připojit k našemu zájezdu, je to možné za dohodnutý poplatek. Soukromý organizátor má ovšem povinnost ohlásit tuto činnost na obvodním úřadě a podepíše objednávku na svůj autobus u dopravce.

Služby nad rámec základního poplatku

* Občanské sdružení Medžugorje má v Medžugorji vlastní vysílačku pro simultánní tlumočení některých večerních chorvatských bohoslužeb (promluv, modliteb za uzdravení, ...) a pro výstup na oba posvátné kopce. Poutníkům přihlášeným u Centra VÉRITÉ zapůjčujeme pro tento účel malý radiopřijímač se sluchátky. (Nelze u přijímačů používat reproduktory a sluchátka při poslechu musí být těsně na uších.)

* Centrum VÉRITÉ zprostředkovává vstup lidí do obou řeholních komunit a též připravuje zájemce do komunity pro léčení z drogové závislosti.

* Pro poutníky, kteří nyní cestují autobusy objednanými Centrem VÉRITÉ, připravujeme zorganizování náhlých cest do Medžugorje například při příležitosti uskutečnění Zázraku na Podbrdu a případně v Garabandalu. Mají přednostní právo na zařazení.

* Poutníci s cestovkou VÉRITÉ dostávají zdarma poslední číslo časopisu REGINA a mají v Medžugorji slevy na publikacích.

Při cestě autobusem jsou promítány filmy a záznamy na CD vytvořené v Centru Vérité.

×

TOP