Vérité

Chci vám napsat, jak Panna Maria pomohla i nám tady v malé vesničce Růžené na konci Píseckého okresu uskutečnit své dílo.

V květnu to budou dva roky, co jsem s vaším zájezdem byla v Medžugorji. Byla jsem vylosována (poslala dar 50 Kč, pozn. redakce) a měla jsem ten zájezd zadarmo. Napadla mne myšlenka, že bych za to mohla koupit sochu Panny Marie, což se mi opravdu povedlo. Vezla jsem jí domů s láskou a takovou velmi slaboučkou důvěrou, že by se u nás mohla postavit kaplička. Věřte, že jsem tomu ani já příliš nevěřila, že se toto mé přání splní.

Ke konci toho roku jsem zašla za panem starostou obce a zeptala jsem se ho, zda by bylo možné zde u nás v Růžené postavit kapličku ke cti Panny Marie přivezené z Medžugorje. On odpověděl: Proč ne? Hlavně když budete sami pracovat. Tak jsme minulý rok koncem března začali se stavbou. Obec nám hradila materiál i ho dovážela a my občané ze vsi jsme pracovali zadarmo. Obešla jsem i zdejší chalupáře (Pražáky) a ti zase přispěli finančně. Takže do konce července byla kaplička hotová. Ještě se dělaly různé úpravy kolem. Též se udělala kolem zahrádka. Z peněz, které jsem vybrala, jsme pořídili elektrické zvonění.

Když bylo vše hotovo, tak jsme se domluvili s naším panem děkanem a 4. září r. 1999 jsme naši malou, ale nám všem milou kapličku světili. Bylo to moc krásné a věřte, že jsem přesvědčená, že to je dílo Boží, protože ať jsem šla kam chtěla požádat o pomoc, když bylo potřeba, nikdo neodmítl a šel pracovat. Z toho usuzuji, že Panna Maria tu chce být mezi námi. Za to vše jí z celého srdce upřímně děkuji a prosím i vás, pane doktore, až pojedete do Medžugorje, poděkujte i za mne, že se toto dílo podařilo.

Poproste, prosím, Pannu Marii, aby jí ta naše vesnička zůstala věrnou ctitelkou po všechen čas. Posílám vám fotografie, abyste viděli, jaká je krásná a co nás tu při tom svěcení bylo. Jsem za vše vděčná Pánu Bohu. Tak se i s vámi loučím a přeji vám všem stálé zdraví a Boží požehnání v té vaší záslužné práci pro Matku Boží a hlavně pro všechny lidi, co s vaší pomocí mohou navštěvovat tu krásnou Medžugorji. Omluvte mé písmo i můj sloh, neb nejsem žádná školená, ale jsem upřímná ctitelka Panny Marie.

Tímto se s vámi loučí a za vše děkuje čtenářka Zpráv z Medžugorje M. Ch., Růžená

×

TOP