Vérité

POUTĚ DO IZRAELE - netradičně, nejkvalitněji: s VÉRITÉ!

Proč „Netradičně do Svaté země“?

Běžné cestovky navštíví 20–25 tradičních poutních míst, z toho polovina je nepravých, např. tradiční Boží hrob, Kalvárii v Chrámu Božího hrobu, křížovou cestu Via dolorosa, Ain Karim – údajné místo setkání Panny Marie s Alžbětou, Kánu Galilejskou (místo zřízené v 17. stol.) a další.
Je sice pravda, že neznalí poutníci si tyto skutečnosti neuvědomují a protože jsou v neznámé zemi, bývají s cestou spokojeni, pokud mají dobré jídlo a ubytování, ale konají jen náboženskou turistiku.

Po zkušenostech a výzkumech za více než 25 let jsme zjistili, že na pravých biblických místech je i pro nevěřící lidi účinek pro oživení duchovního života a poznání biblických míst podstatně vyšší.
Proto jsme vynaložili za dvě desetiletí velké úsilí na poznání pravých biblických míst. To je v dnešní době velmi důležité, protože začátkem třetího desetiletí se bude říkat (tak moc se náhle změní svět), že Kristus vůbec nežil, bude zakázáno sloužit Kristovu mši svatou a lidé budou ztrácet víru. Poutním pobytem na pravých místech je vyloučené přijmout takový názor a zničit milostí Boží získané na těchto biblických místech.

Hlavní rozdíly při pouti “Netradičně do Svaté země“ oproti běžným poutím

• Jdeme hlavně na pravá biblická místa (50 míst). Navštívíme sice Chrám Božího hrobu, kde je výklad jak toto tradiční místo ve 4. století vzniklo (při běžných poutích se navštíví pouze 20–25 míst a z toho polovina jsou nepravá místa).

• Na poutních místech poutníci vyslechnou meditativní stereo-nahrávky o biblických událostech (v poušti i na rušných místech používáme vysílačku a rádia).

• Na biblických místech podáváme při poutích „Netradičně“ stručný a pravdivý výklad událostí (konzultovaný s biblickým ústavem v Jeruzalémě).

• Jdeme i na nově objevená místa, která neznají ani průvodci běžných poutí.

• Denně je mše svatá se stručným proslovem, který se týká biblické události na daném místě.

• S poutí je zhotoven hodinový filmový záznam (DVD).

• Pouť je zaměřena na získání milosti Boží a Boží ochranu v nastávajících nejtěžších letech.

 

Cesty do Izraele

Centrum Vérité pro vás pořádá nejkvalitnější cesty do Izraele. Během 11 dnů navštívíte 51 unikátních biblických míst, na nichž Ježíš působil. Na mnohá z nich se nikdy běžný člověk nepodívá. S námi je můžete navštívit, neboť Centrum Vérité provádí více než 25 let výzkumy pravosti těchto vzácných míst a konzultuje je se členy biblického ústavu v Jeruzalémě. (Protože cestovky chodí s poutníky často na polovinu nepravých míst vydali jsme knihu: Pravá biblická místa ve Svaté zemi.) Na pouti rovněž uslyšíte 34 zvukových nahrávek. Na nich je zachycen průběh biblických událostí, což umožňuje i nevěřícím vnikat do Ježíšova života.

Poutní zájezdy do Izraele mají za cíl poznat místa biblických událostí, prožít na nich autenticitu Kristova života, nadchnout se pro naplňování Božího řádu a tak získat sílu do nastávajících těžkých let, zvláště od roku 2017, kdy bude patrně vytvářena světovláda.


Pokud přehrávač nefunguje, klepněte pro spuštění ukázky z pouti "Netradičně do Svaté země 2011" sem a následně na šipku uprostřed videa, pokud se video rovnou nespustí.

 

Centrum VÉRITÉ vyhlašuje další pouť v roce 2016:

- pouť : 9. - 20. března 2016

I když poutníci navštíví 51 biblických míst se stručným historickým a biblickým výkladem, pouť je zajímavá a je určena zejména pro oživení duchovního života. Přesto však i její přínos pro poznání biblických míst a Izraele je daleko vyšší, než je tomu u běžných poutních, turistických a poznávacích cest do Izraele. Na této unikátní pouti budou navštívena hlavně pravá a nově objevená biblická místa. Poutníkům je umožněno rychle vniknout do biblických událostí též pomocí 34 zvukových záznamů na příslušných místech.

Cena poutě : 19.800 Kč + 290 € + 40 € (vízum do Jordánska). Jinak se nic nepříplácí. Cena zahrnuje plnou penzi. (Skutečná cena poutě je vyšší, asi 36.000 Kč a musí být dotována).

Cestovní kancelář VÉRITÉ je pojištěna proti úpadku u pojišťovny UNIQUA.

Přihlášky: nezávazně ihned, závazně do 20. října 2015

Je pro nás důležité přihlásit se i nezávazně, abychom mohli v září 2015 zamluvit letenky. Pak jsou dražší.
Potřebovali bychom zálohu 1 500,- Kč do 5. listopadu 2015, zbytek ceny do 15. ledna 2016; je možné dohodnout i splátky. Je pravděpodobné, že další cesty nebudou možné z důvodu celosvětové politické a vojenské situace.

Dotazy: 222 324 617 (přihlášky a informace) nebo 602 101 069.

Program a přihlášku naleznete na těchto stránkách, ale můžeme vám je poslat též poštou nebo e-mailem.
Naše adresa: Centrum VÉRITÉ, Kladenská 94/21, 160 00 Praha 6.
Tel: 222 324 617, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

3. Poznámka k cestě v roce 2016

Dosavadní plánované cesty se uskutečnily, ale další cesty jsou závislé na mezinárodní situaci. (Do roku 2016 předpokládáme, že nedojde k žádným vážnějším válečným událostem v této oblasti.)

2. V roce 2013 jsme zařadili do poutní cesty návštěvu kostela sv. Jiří v Jeninu. Ten se čtyři roky obnovoval a nachází se v kontrolované palestinské oblasti. I když se na tomto místě školí teroristé, podařilo se nám v roce 2013 na základně jednání navštívit bez problémů kostel, kde bylo uzdraveno 10 malomocných, což poutníci to přijali s nadšením.

3. Protože za poslední rok je možno přejít v oblasti Jericha k Jordánu a tam si připomenout Kristův křest, ptali jsme se v roce 2012 poutníků, zda by nechtěli cenu za poutní cestu snížit o 2 500,- Kč a jít na toto izraelské místo. Ale poutníci jednoznačně řekli, že nikoliv. Dali přednost pravému místu v Jordánsku, dále cestě na horu Nebo, kde se na podzim 2013 dokončila bazilika a cestě přes jordánská města a vesnice s dobrým výkladem průvodce o jejich úspěšné monarchii.

Rozdílnost některých významných pravých a nepravých biblických míst:

Boží hrob – pravý je u Damašské brány, hojně navštěvovaný, existuje alespoň 20 důvodů pro pravost Hrobu. Tradiční hrob v Chrámu Božího hrobu podporuje pouze jeden důvod, že byl za městem. V místě tradičního hrobu v Chrámu Božího hrobu nebyl nalezen žádný hrob, pouze od tradičního hrobu asi 14m byl ve 4. století nalezen devíti lokulový, tak zvaný Hrob Josefa z Arimatie. Nynější tradiční hrob byl uměle vytvořen a je to jeho pátá verze.

Kalvárie (Hora lebčí) u Damašské brány – pravost podporuje pět důvodů. Naproti tomu není žádný důvod, že tradiční Kalvárie v Chrámu Božího hrobu je pravá (byl zde jen 5 metrů vysoký skalnatý kopeček).

Pravá křížová cesta – její pravost podporují čtyři důvody. Tradiční křížová cesta Via dolorosa vznikla ve 12. století, je to v pořadí již třetí křížová cesta. Pouze prvních dvě stě metrů je v souladu s pravou křížovou cestou.

Ein Karen – tradiční místo setkání Panny Marie s Alžbětou. Pravá událost se odehrála s vysokou pravděpodobností v Jutě, vzdálené od Ein Karen asi 40 km. Alžběta a Jan v Ein Karen nikdy nežili a poutní místo bylo vytvořeno z komerčních důvodů.

Kána Galilejská – místo proměnění vody ve víno. Tradiční místo bylo vytvořeno v 17. století z komerčních důvodů. Pravé místo je Khirbet Kána. Existují do 16. století písemné záznamy o poutích na toto pravé místo. Archeologické vykopávky od r. 2002 potvrzují tuto realitu.

Místo křtu Páně – je v dnešním Jordánsku na jednom rameni Jordánu vzdálené asi 500 m od hlavního toku Jordánu. V současné době je po uklidnění politických poměrů hojně navštěvované a Benedikt XVI. zde v roce 2009 posvětil základní kameny ke dvěma kostelům. Tradiční místo Jardenit vzniklo z komerčních důvodů ve 20. století.

Betsaida – místo Petrova rodiště a jeho působení není Betsaida Julias, ale místo mezi Tabghou a Magdalou. Pravá Betsaida je uvedena na starých mapách a svědčí o tom též vize bl. Kateřiny Emmerichové, které jsou v souladu se zeměpisnými vzdálenostmi.

Eliášova jeskyně – není na vrcholu hory Karmel, kam se běžně chodí, ale na jejím úpatí. Spravují ji Židé. Pro její pravost svědčí průběžné historické záznamy.

Pole pastýřů – není na místě katolického, nýbrž ortodoxního pole pastýřů. Tam přišel také Ježíš po svém křtu a předpověděl zde postavení baziliky. První kostel byl postaven ve čtvrtém století sv. Helenou.

Hora Sinaj – místo, kde Mojžíš dostal Desatero, není na tradičním místě v Egyptě, ale v Saúdské Arábii. Svědčí pro to v souladu s Biblí, že vrchol hory je černý. Pod horou je velký balvan – obětní stůl, po jehož obvodu jsou vyryty kresby býčků. Nedaleko je puklá skála a od ní vede velké koryto, kterým tekla voda.Poutníci na pouti „Netradičně do Svaté země“ navštíví během 11 dnů 51 biblických, mnohdy unikátních míst v Izraeli a v Jordánsku. I ti, kteří již byli na tradiční pouti, si velmi cení nový přístup k návštěvě biblických míst a uznávají, že je pozvedá k hlubším duchovním zážitkům. Proto 14 poutníků si s námi poutní cestu zopakovalo.

Na pouti se natáčí kratší dokumentární film (60 minut).

aktualizace ke dni : 13. 10. 2015

×

TOP