Vérité

Přihlášky do 20.prosince 2020.

 Je potřeba, aby bylo přihlášeno alespoň 40 lidí. Nyní (listopad 2020) má zaplaceno 20 lidí. Pochopitelně nemůže být karanténa v ČR ani v Izraeli. Budeme to do poslední chvíle pečlivě sledovat.

         Při této pouti budou další zlepšení:

  • Chodíme zejména na pravá a nově objevená místa (biblický ústav v Jeruzalémě se zájmem sleduje naše objevy). Nově budou zařazena místa Beršeba a jih Izraele.
  • Podáváme výklady biblických událostí a jejich důsledky pro dnešní dobu.
  • Na 25 místech oživujeme biblické událostí pomoci stereo nahrávek.
  • K této pouti budou v čas. REGINA články a na www.verite.cz budou asi týdně meditace. (část již byla v roce 2020.)

Cena je jen 19 800 Kč a 280 eur (včetně celodenní penze, vstupů a dalších poplatků). Skutečná cena je 35 000 Kč, doplatek hradí VÉRITÉ z prodeje literatury a darů. Uvědomte si, že 3 dny na pouti platí VERITE.

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM:

Čtvrtek 18. března 2021
16.30 – prezentace do 17.45 hod., příchod z Konviktské ul. 20, (dvůr ČVUT)
18.00 –  uzavření vchodu do kostela, setkání u sv. Bartoloměje v Praze, výdej zavazadel,  kontrola pojištění, převzetí radii, odjezd na letiště z Konviktské ul.

Pátek 19. března 2021
6.30 – příjezd z letiště do hotelu v Betlémě
7.00 – snídaně
8.00 – odjezd od hotelu
8.30 – Karmelitánský klášter 1, 2, bohoslužba, meditace 1 a výklad do 10.00
10.30 – Chrám národů, Ježíšovo utrpení 2, výklad 3 + jednoduchý oběd
12.15 – Pravá (čtvrtá) křížová cesta 3 k Zahradnímu hrobu, výklad 4
14.00 – Pravý Kristův hrob a meditace (uložení do hrobu 4 a vzkříšení 5), výklad 5
15.30 – Zeď nářku a výklad 6 událostí z prosince 2018 a jejich pokračování
18.00 – večeře, ubytování, odpočinek

Sobota 20. března 2021
7.30 – odjezd od hotelu,
8.00 – bazilika Narození, meditace 6 Ježíšovo narození 7, kaple sv. Josefa
9.30 – hora Nanebevstoupení 8, 7, výklad Starého města 9, Eleona do 10:30
13.30 – Mamre - 3 andělé 8, Melchisedech 9, Abrahám a Boží vedení, výklad u dubu 10
15.00 – Makpela - 10 velká mešita v Hebronu (kde jsou skutečně pochováni praotcové) 11

Neděle 21. března 2021
7.15 – odjezd od hotelu
7.30 –  sv. Josef, syrsko-kat. kostel v Betlémě
10.30 – Berševa, Abrahámova studna a Abilmelek, výklad 15, meditace 13
13.15 – Sodoma - krajina na jihu Mrtvého moře, Lot a Zoár v Jordánsku 12, výklad 14
14.15 – zdravotní koupání v Mrtvém moři, doporučujeme sprchování až v hotelu
16.15-- Gomora (Mrtvéhé moře), 13 vznik, Abrah. smlouva 11
17.15 – En-gedi - synagoga u Mrtvého moře, krátký výklad 12
19.15 – Betlém, večeře

Pondělí 22. března 2021
7.30 – odjezd od hotelu, bazilika Narození, bohoslužba
9.30 – Jericho - nejstarší město světa (lanovkou do kláštera) 16, Kristovo pokušení 14
12.30 – hora Gerisim (duchovní centrum Samařanů a jeho vznik) 17
14.00 – Nablus, Jákobova studna 18, meditace u studny, Ježíš a Samařanka 15
16.00 – Betlém - památník a hrob Ráchel 19

Úterý 23. března 2021
8.00 – odjezd do Emauz Nikolis (pravé Emauzy), Ježíš a dva učedníci po vzkříšení
10.00 – bohoslužba a výklad, meditace 16 20
13.00 – Gofna 21, dvanáctiletý Ježíš se ztratil 17, setkání, kostel sv. Jiří (IV. Stol.)
14.00 – odjezd do Jeruzaléma, Chrám Božího hrobu (jeho vznik 22 a tradice)

Středa 24. března 2021
8.00 – odjezd z Betléma do Nazareta
9.30 – Bétel - synagoga 23, kde měl Jákob historický sen 18, byl tam Abrahám. Ruiny synagogy se nachází v arabské vesnici Betin v Bételu, (snad nás tam pustí s autobusem)
13.30 – Ainon 24 - malebná studánka v Galilei u Jordánska 19, kde začal křtít sv. Jan
15.00 – Nazaret - bazilika Zvěstování 20, výklad 25, klášter, bohoslužba, ubytování

Čtvrtek 25. března 2021
8.00 – odjezd do Kurzi
9.00 – Gergesa (8 km od Kursi), meditace 21, 1-2 posedlí - rozpory v Bibli 26
10.00 – Matoušova celnice (sever Genezaretského moře), 27 vysvětlení rozporů z Bible 22
14.30 – Gišala - kostel 28, synagoga, kam chodil chlapec sv. Pavel, proroctví Ježíše
14.31 – Banyas - národní park na severu Izraele, (nedaleko místo Dan – místo, kde byl Lot zachráněn)  29

Pátek 26. března 2021
8.00 – odjezd
9.00 – Gabara – bohoslužba v 10.00 hod., 30 2. obrácení Magdalény 23, setkání se sestrami
13.00 – Zifori - národní park (krátká návštěva) 31
14.00 – Domek svaté Anny 32 - rodiště Panny Marie 24 (+ nepoužívaná stará bazilika)
15.00 – Nazaret, nákupy, volno

Sobota 27. března 2021
8.30 – odjezd do Kimki, Ježíš a Eliud
9.00 – Kimki, bohoslužba, výklad 33, meditace 25, (mikrobus)
11.00 – odjezd do Betšeánu
12.00 – Betšean, světská sláva vždy končí 34
14.00 – Nazaret
18.00 – bohoslužba s nedělní platností
19:45 – poslední setkání 35
20.30 – svíčkový
průvod, rozloučení se Svatou zemí
22.30 – odjezd na letiště v Tel Avivu

    Neděle 28. března 2021
8.40 – přílet do Prahy
                                                      (verze 12.11.2020)

                                                                       

×

TOP