Nová kniha: Andělé 7.11.2012

Koncem listopadu bude k dispozici nová kniha: Andělé.

Andělé pomáhali lidem již v době Starého zákona (Mojžíš , Abrahám a tři andělé, Gedeon, Daniel, ….) i v době Nového zákona (Panna Maria a archanděl Gabriel, sv. Josef, tři pastýři v Betlémě, Ježíš v Getsemanské zahradě, Magdalena u hrobu, Petr v žaláři, …...). I v současné době má denní kontakt s anděly Lorna Byrneová.

 

Bůh stvořil anděly, aby nám pomáhali v různých situacích našeho života. Anděl strážný, který je s každým člověkem stále, může pro naši pomoc přivolat například anděla specializovaného na zdraví, studium, nebo pro vědeckou a uměleckou činnost a též pro důležitá životní rozhodnutí.

(Formát A5 vazba V4, křídový papír, 144 stran, 37 obrázků, cena 190 kč)

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]